Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Innovatieve paard(en)kracht professionaliseren en innoveren in de Paardenhouderij, deel 2

Thema's:
Landbouw, Natuur en Milieu
Doorlooptijd:
van 1 januari 2007 tot 1 april 2009
De paardensector groeit snel en wint hierdoor aan maatschappelijke relevantie. De overheid spreekt al over een nieuwe economische drager van het platteland. Ondernemers in de paardensector zien zich tegelijkertijd geconfronteerd met een reeks van zaken: aantrekkende wet- en regelgeving, tekortschietende kennis van bedrijfseconomische realiteit van het bedrijf, en teruglopende technische vakkennis bij gebruikers van paarden in sport en recreatie.

Om daarop een professioneel antwoord te formuleren is een gestructureerd platform voor kennisuitwisseling en –circulatie nodig. Daarbij zal de innovatie van producten/diensten en bedrijfsprocessen zich vooral richten op de bedrijfsvoering in de paardensector. Dit in relatie tot de omgeving en de noodzakelijke vaktechnische verdieping. De centrale kennisdomeinen daarbij zijn: wet- en regelgeving, ondernemerschap en technische vakkennis.

Innovatieve Paard(en)kracht richt zich op het in circulatie krijgen van de kennis op die terreinen binnen mbo- en hbo-instellingen. Daarnaast gaat het om de toepassing van die kennis door de bedrijven (in Midden-Nederland) zelf. De vorm en inhoud daarvan zal zo goed mogelijk moeten aansluiten bij de vragen/behoeften van bedrijven. Voor een deel zal dat zichtbaar worden in het reguliere onderwijs/trainingsprogramma van de instellingen. Maar er worden ook nieuwe producten ontwikkeld, zoals:
• Economisch/technisch bedrijfsvergelijkingsmodel
• Duurzaam netwerk voor gestructureerde kennisuitwisseling
• Innovatief leerlandschap met authentieke beroepssituaties
• Innovatieve producten, diensten en ondernemersconcepten