Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Innovatieve toepassingen sensortechnologieën in watersystemen

Thema's:
Duurzaamheid en Energie, ICT
Doorlooptijd:
van 1 mei 2008 tot 1 mei 2010
In de (food)procesindustrie is adequate uptime procesinformatie nodig voor het beter begrijpen van watersystemen. De focus is daar waar het watersysteem een centrale positie inneemt. Het gaat om waterbereiding, proceswater en afvalwater. Intelligente sensor/watertechnologie (embedded proces intelligence) is de sleutel tot adequate procesinformatie. De belangrijkste vragen van de eindgebruikers liggen op het gebied van het verhogen van de efficiency, de kwaliteit en veiligheid. Dit alles resulteert in een beperking van de hoeveelheid te lozen afvalwater alsook het reduceren van verspilling van grond- en hulpstoffen, water en energie. Kostenbesparing en milieuwinst gaan hier hand in hand. Er zijn veel ontwikkelingen op het gebied van sensortechnologie in watersystemen. Het aantal toepassingsmogelijkheden neemt snel toe en is dikwijls nog onvoldoende bekend bij MKB bedrijven.

Bedrijven richten zich tot de NHL met vragen op het gebied van sensortechnologie in de watersystemen. De genoemde thema’s zijn hierbij beleidspeerpunten binnen de NHL en het Van Hall Larenstein. Tevens zijn dit sleutelgebieden van onze nationale kenniseconomie en sectoren waarin Noord Nederland zich in het bijzonder op richt. Samen met studenten en docenten en een groep gespecialiseerde bedrijven en instellingen (“het Consortium”) worden concrete problemen met sensors in water bij de probleemhebbende bedrijven geanalyseerd en omgezet in technische oplossingen. De werkwijze en de toepassing worden gedeeld met andere bedrijven die problemen hebben of technologie voor een oplossing kunnen aanleveren. Zo wordt een “Sensor Intelligente” gemeenschap gevormd, waarin uitvoerende professionals problemen, oplossingen, ervaringen en best practices delen en tot waarde brengen. Een interactieve toolkit maakt de gemeenschap virtueel en eenvoudig toegankelijk voor een grote groep van belanghebbenden. De Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) en Van Hall Larenstein ondersteunen deze gemeenschap samen met Wetsus, universiteiten en vele andere aanbieders van kennis, producten en diensten.

In de voorbereiding is, en in de uitvoering wordt, Syntens nauw betrokken. Rond het consortium van NHL, Van Hall Larenstein, Syntens, Wetsus en het bedrijf Sensor Intelligence B.V. is een groep bedrijven en kennisinstellingen samengebracht dat samen zal bouwen aan een duurzaam samenwerkingsverband van ca. 50 bedrijven.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden