Innoveren in Midden Nederland

Status
Beëindigd
Startdatum
1 mei 2009
Einddatum
1 mei 2011
Thema's
(Internationale) Handel en Zakelijke dienstverlening

Aanleiding
Mkb-ondernemingen in de regio Midden Nederland wil ondersteuning bij het vinden en benutten van internationale kansen. In de kenniseconomie draait het om economische groei door product- en procesinnovatie. Innovatieve ideeën en inspanningen blijven vaak steken bij de concretisering, doordat één of meer businessaspecten onvoldoende aandacht krijgen. Vooral veel mkb-organisaties komen onvoldoende toe aan innovaties en aan het benutten van kansen die een internationale oriëntatie bij deze innovaties hen kan bieden. Zij zijn zich onvoldoende bewust van de gevolgen van het internationaal worden van de (Europese) economie. Het ontbreken van aandacht en middelen wordt versterkt door de huidige kredietcrisis.

Doelstelling
Beoogd wordt de regionale kennispositie en kenniskringen van en met mkb-ondernemingen verder op en uit te bouwen inzake internationaal innoveren in de zakelijke, financiële en ICT-dienstverlening, cure en care, maakindustrie en de creatieve industrie.

Mkb-ondernemers gaan met elkaar, met teams van studenten, docenten en experts op zoek naar nieuwe kennis in een creatief proces van analyse, brainstorm, seminars en innovatieprojecten. Dat leidt tot een versterking van de onderzoeksfunctie van en het onderwijs aan de Hogeschool Utrecht op dit terrein, worden nieuwe kansen voor het regionale bedrijfsleven gesignaleerd, concrete (gezamenlijke) casuïstiek van het mkb onderzocht en mogelijkheden en oplossingen aangedragen. Informatie over onderzoeksresultaten, ervaringen en ‘best practices’ wordt beschikbaar gesteld, gedeeld en actief verspreid. De kenniskringen en kennisdeling worden na afloop van het programma voortgezet, verder uitgebouwd en duurzaam in stand gehouden. Het programma sluit daarmee aan bij de (innovatie)doelstellingen van de regio.

Beoogde resultaten
Het consortium zal 50 mkb-ondernemers meer mogelijkheden bieden om (gezamenlijk/individueel) internationaal te innoveren door kennis te delen en te ontsluiten. Daarnaast zullen er netwerken rond 5-7 innovatiethema’s worden gevormd en kansen in gezamenlijke innovatieteams onderzocht . Hiermee wordt het onderzoek van het lectoraat versterkt/verdiept en wordt middels de case studie methodiek bijgedragen aan de onderzoek- en onderwijsdoelstellingen van de Hogeschool Utrecht. Concrete producten zijn o.a. 5-7 clusteronderzoeksrapporten, 20 case studies, 10 marktonderzoeken, 15 plannen voor internationaal innoveren, een stappenplan/checklist, een kenniskaart met relevante partijen, twee publicaties en minimaal vijf beschreven ‘good practices’, een website gevuld met informatie, input van alle producten/documenten, onderzoeksgegevens en ervaringen uit het programma en een convenant over voortzetting van de samenwerking.

De op de langere termijn beoogde effecten zijn onder andere meer internationale activiteiten van het regionale mkb, betere bedrijfsresultaten voor het regionale mkb door internationaal innoveren, een bredere kennisuitwisseling in de regio door duurzame kenniskringen van en met mkb-ondernemingen, een sterk en actueel lectoraat met een groot netwerk in de beroepspraktijk, actueel en aantrekkelijk onderwijs.

Contactinformatie

Hogeschool Utrecht

Ton Borchert
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 030 258 6373

Hein Roelfsema
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 030-2586875

Hans Hoving
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 088 - 481 81 21