Inside Movement Knowledge

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2008
Einddatum
1 september 2010
Thema's
Kunst, Cultuur en Creatieve Industrie

Aanleiding
Dans is van maatschappelijk belang en levert een kwalitatieve bijdrage aan educatie, welzijn en cultuur. Dit gegeven kan niet los worden gezien van zijn artistieke energie. Als kunstvorm voor de 21ste eeuw vraagt dans om voortdurende innovatie en om adequate systemen voor documentatie en conservering. Op die wijze zijn specifieke kennis te ontsluiten en is ook in de toekomst een groeiend publiek te bereiken. Op dit moment echter beschikt de danskunst niet over een universeel notatiesysteem dat choreografie en dans toegankelijk maakt voor studie, analyse en overdracht. Als gevolg hiervan ondervinden huidige professionals in de dans (praktijk, onderwijs, erfgoed en wetenschap) een aantal cruciale problemen die de verdere ontwikkeling van het artistieke en maatschappelijke potentieel van de discipline belemmeren. Te benoemen zijn daarbij onder meer de reconstructie en repertoirevorming van werken uit het verleden, de overdracht van artistieke methoden en werkwijzen aan een jongere generatie, de aansluiting van choreografische kennis bij andere relevante artistieke, technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen, de verbreding van het publieksbereik en behoud en beheer van choreografie en dans als immaterieel erfgoed.

Doelstelling
Centraal in het project Inside Movement Knowledge staat de ontwikkeling van innovatieve instrumenten ten behoeve van documentatie, ontsluiting en overdracht van hedendaagse danspraktijken. Het project is een vervolg op een eerste experiment en het daaruit voortgekomen prototype van een interactieve, ruimtelijke installatie waarin een professioneel trainingsprogramma van een befaamd dansgezelschap wordt gesimuleerd en dat door middel van verschillende bronnen feedback geeft over de kwaliteit van de beweging van degene die zich in de installatie bevindt en het dansprogramma live uitvoert. Het prototype zal in het kader van het programma als innovatief instrument voor de sector verder ontwikkeld, in verschillende contexten toegepast en bestudeerd worden.

Resultaat
Uiteindelijk perspectief is het gebruik van het instrument in diverse dansomgevingen, los van de context en het genre waarbinnen het ontwikkeld is. In de eerdere, experimentele fase is gebleken dat dit prototype-product een grote aantrekkingskracht heeft op de direct betrokken dansers, choreografen, hun publiek en het georganiseerde ansaanbod (festivals), en evenzeer op de meer beschouwende partijen (instellingen voor wetenschappelijk en artistiek onderzoek, erfgoedinstellingen en recensenten). Deze fascinatie bij de verschillende partijen biedt de mogelijkheid om in samenwerking met uiteenlopende ‘gebruikers’ tijdens de projectperiode meerdere keren de cyclus te doorlopenvan conceptontwikkeling -> experimentele opstelling -> toetsing in de praktijk -> evaluatie ->aanpassing. Dit betekent ook een logische inbedding van de disseminatiestroom en geplande presentaties en publicaties in verschillende ontwikkelingsstadia en voor verschillende doelgroepen, variërend van festivalpubliek tot wetenschappelijke conferenties.

Contactinformatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Chris Ziegler
Contactpersoon

Marijke Hoogenboom
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 020-5277804