Installaties 2020

Status
Beëindigd
Startdatum
15 mei 2013
Einddatum
30 november 2017
Thema's
Duurzaamheid en Energie

Installaties 2020

Aanleiding
De huidige complexe installaties voor binnenklimaat blijken in de praktijk vaak niet goed te presteren. Het energiegebruik is hoger dan verwacht, of de kwaliteit van het binnenklimaat laat te wensen over. Doelstellingen op het gebied van energie, comfort en het terugdringen van CO2-uitstoot worden niet gehaald. De gebouwbeheerder is zich er vaak niet eens van bewust dat de installaties onderpresteren. Hij onderneemt actie na klachten over het binnenklimaat, en kan dan meestal niets anders doen dan een dure expert inschakelen. Installatiemonteurs blijken vaak niet voldoende toegerust om met de complexe combinaties van installaties, domotica, of energieopslag in de grond in combinatie met warmtepomp en piekketel om te gaan. De praktijk heeft er daarom behoefte aan om de prestaties van de huidige installaties blijvend te verbeteren en het kennisniveau in de installatiesector te verbeteren en onderhouden.

Doelstelling
Het eerste doel van dit onderzoek is om geschikte automatiseringstools te definiëren en te ontwikkelen zodat alles wat geautomatiseerd kan worden in de werking en controle van installaties geautomatiseerd wordt en het werk van monteurs en gebouwbeheerders zoveel mogelijk vereenvoudigd wordt. Hiertoe wordt eerst een automatisch diagnosesysteem ontwikkeld dat aangeeft waar en wat er fout gaat in de installaties. Daarnaast wordt er een automatisch ‘herstelsysteem’ ontwikkeld waarbij de foutieve of niet optimale werking gerepareerd wordt. Bij regeltechnische instellingsproblemen worden ook nieuw te ontwikkelen adaptieve, slimme regelstrategieën ingezet.
Het tweede deel van het onderzoek richt zich op de vraag hoe geschikte en efficiënte kennistransfertools voor de installatiesector eruit zouden moeten zien. Het onderzoek richt zich op kennistransfer naar bedrijven en naar de reguliere opleidingen en de opleidingen voor continue educatie.

Beoogde resultaten
De gedeelde ambitie van de partners in dit project is om de standaard te zetten wat betreft installatiediagnose en regelstrategieën en deze standaard ook breed uit te dragen naar de gehele keten in de installatiesector. Aan het einde van dit onderzoek weten wij hoe gebouwen te diagnosticeren en hoe de werking van installaties – of van de meest relevante daarvan – generiek te optimaliseren. De opgedane kennis wordt gebundeld in ISSO‐publicaties en artikelen.
Generieke algoritmes worden beschikbaar gemaakt en de verkregen inzichten op het gebied van kennistransfer in de installatiesector met al zijn problematiek, wordt gebundeld in een contentmodel. Het project kan een enorme boost geven aan toekomstige samenwerking en aan kennisontwikkeling en kennisoverdracht in de installatiebranche.

Contactinformatie

De Haagse Hogeschool

Ineke van der Meule
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 070 4458310

Consortiumleden