Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Integraal Ontwerpen in dunne plaat

Thema's:
Maakindustrie
Doorlooptijd:
van 1 september 2007 tot 1 maart 2009
De Federatie Dunne Plaat constateert een aantal ontwikkelingen in de markt die leidt tot verschuivingen van functies binnen de productieketen en wijzigingen in de competenties van de ontwerpers van dunne plaatproducten.
Toeleveranciers die gewend waren om volgens tekening te werken, worden nu uitgenodigd om schetsen uit te werken tot concrete producten en daar op te offreren. Hierbij wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van 3-D CAD systemen en een on-line verbinding naar een CAM systeem.

De ontwikkeling maakt dat bedrijven hun strategie moeten herzien en gericht moeten nadenken over hun toekomst. Daarbij wordt gekeken naar ontwikkelingen in het buitenland waarbij leveranciers in staat zijn functies van Nederlandse bedrijven over te nemen.
Om te zorgen dat de Nederlandse bedrijven in de dunne plaatsector hun positie blijven behouden en verder kunnen versterken is investeren in kennis over het ontwerpproces, hergebruik van ontwikkelde ontwerpmethoden, ontwerpefficiency en de toepassing van dunne plaat, ook in de nieuw ontwikkelde soorten, bijvoorbeeld gecoate plaat, nodig.

In het project Integraal Ontwerpen in dunne plaat wordt gezocht naar oplossingen om de kennisbehoefte bij de MKB-bedrijven op een praktische wijze in te vullen.

Netwerk- en projectleden