Integrale energiebesparing zeescheepvaart

Status
Beëindigd
Startdatum
1 januari 2013
Einddatum
28 februari 2015
Thema's
Duurzaamheid en Energie


Integrale Energiebesparing Zeescheepvaart

Aanleiding
Nederlandse reders ondervinden steeds meer concurrentie uit landen met lagere kostenstructuren – niet alleen lage lonen maar ook lagere brandstofkosten. Brandstof wordt niet alleen gebruikt voor voortstuwing van het schip, maar ook voor allerlei andere processen aan boord, zoals koeling/verwarming, stroomgeneratoren, dekkranen en aandrijving van andere apparatuur. Energiebesparing kan een grote kostenbesparing opleveren, maar gebeurt nu vaak ad hoc door het installeren van nieuwe energiezuinige apparatuur en componenten. Kostbare investeringen, die bovendien niet leiden tot substantiële energiebesparingen. Er is daarom dringend behoefte aan een integrale aanpak voor reductie van energieverbruik aan boord van schepen.

Doelstelling
De centrale onderzoeksvraag luidt daarom: Wat zou er aan kennis en kunde ontwikkeld moeten worden om integrale energiebesparing op zeeschepen te realiseren, uitgaande van de bestaande vloot (geen vervangingsinvesteringen)?
Deze vraag valt uiteen de volgende subvragen:

• Welke factoren beïnvloeden het energieverbruik van zeeschepen het meest? Welke innovatieve maatregelen zouden getroffen kunnen worden om dit energieverbruik te minimaliseren?
• In hoeverre zijn de vaarroute en het vaargedrag van invloed op het brandstofverbruik? Waar behoeft dit verbetering?
• Welke interferenties/synergie‐effecten zijn er te behalen voor systemen aan boord?

Resultaten
Het onderzoek moet leiden tot een kennisinfrastructuur die praktisch toepasbare kennis over de energiehuishouding aan boord van zeeschepen ontwikkelt en ontsluit voor de reders. Hiertoe worden onder andere technische, nautische en vrachtdata aan boord van schepen verzameld en geanalyseerd. Dit levert (theoretische) modellen op die vertaald worden in praktische inzichten en oplossingen voor reders.
De opgedane kennis krijgt een vaste plaats in het curriculum van de opleiding Maritiem officier (Maroff), zodat studenten de kennis als vanzelfsprekend toe zullen passen in hun beroepspraktijk.
De samenwerking tussen kennisinstituten, hogescholen en bedrijfsleven levert een permanent duurzaam platform op voor het uitwisselen van energiebesparende innovaties. Bovendien beoogt het project tot enkele concrete, praktisch toepasbare innovaties te komen voor de deelnemende mkb-bedrijven.

Contactinformatie

NHL Hogeschool

Joop Splinter
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 058-2511412

Edwin Elferink
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 058-2511540

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden

 • Anet Shipping C.V.
 • C.V. Maatschap Delfborg
 • C.V. Maatschap IJsselborg
 • C.V. Sardius
 • C.V. Scheepvaartonderneming Adamas
 • C.V. Scheepvaartonderneming Cristina
 • C.V. Scheepvaartonderneming Doorduin
 • C.V. Scheepvaartonderneming Hestia
 • C.V. Scheepvaartonderneming Hestia
 • C.V. Scheepvaartonderneming Hydra
 • De Bock Maritiem B.V.
 • Enio Marnix Shipping C.V.