Intelligente Data-gedreven Optimalisatie laadinfrastructuur

Status
Lopend
Startdatum
1 september 2015
Einddatum
31 augustus 2019
Thema's
Duurzaamheid en Energie
Regeling
RAAK-PRO

IDO-Laad
Intelligente datagedreven optimalisatie laadinfrastructuur


Aanleiding:
De elektrische auto wordt steeds populairder en er zijn inmiddels meer dan 5.000 openbare en 5.000 semiopenbare oplaadpunten in Nederland.
Professionals bij gemeenten, energiebedrijven, laadpuntexploitanten en netbeheerders missen echter de instrumenten waarmee zij tot onderbouwde besluitvorming omtrent de plaatsing en het aantal laadpunten kunnen komen. De belangrijkste vragen die ze hebben, hebben betrekking op beschikbaarheid en gebruik van de laadinfrastructuur (effectiviteit van de infrastructuur), en het sluitend krijgen van de businesscase (kostenefficiëntie).

Doelstelling
Het project wil bijdragen aan een van de grote uitdagingen rond elektrisch rijden: het ontwikkelen van een effectieve en kostenefficiënte laadinfrastructuur, gedragen door een sluitende businesscase.
Het onderzoek bestaat uit het iteratief ontwikkelen van wiskundige voorspel- en simulatiemodellen voor de uitrol en het gebruik van de laadinfrastructuur.
De projectdeelnemers toetsen deze modellen in de praktijk met concrete interventies in door de consortiumpartners geboden proeftuinen. De voorspellingen en simulaties worden vervolgens toegankelijk gemaakt voor de professionals bij gemeenten en bedrijven. Studenten ontwikkelen daarvoor instrumenten zoals kennisdashboards en decision-supportsystemen. Overige deelnemers kunnen bij het project aanhaken door casussen in te brengen die de studenten uitwerken met behulp van een datagedreven productontwikkelingsproces.

Beoogde resultaten
Concrete resultaten van dit project zijn onder andere:
• een set gevalideerde en generiek toepasbare voorspel- en simulatiemodellen;
• 10 uitgevoerde casestudies waarin concrete simulaties worden uitgevoerd en adviezen voor ketenpartijen worden gedestilleerd;
• minimaal 3 experimenten waarin concrete interventies zijn uitgevoerd en geëvalueerd;
• 3 geteste (kennis)dashboards voor te selecteren partijen;
• 3 gerealiseerde datagedreven producten/services;
• 3 concrete en geteste decision-supportsystemen voor nader te selecteren ketenpartijen.

Contactinformatie

Hogeschool van Amsterdam

Simone Maase
Contactpersoon

Dymph van Outersterp
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 020-5953328