Interfaces voor interactieve kunstbeleving in het verpleeghuis

Status
Beƫindigd
Startdatum
1 november 2017
Einddatum
30 april 2018
Thema's
VH 9: Kunst en creatieve industrie
Regeling
KIEM Creatieve Industrie

Kunst- en cultuurbeleving zijn voor velen een belangrijk deel van het leven. Professionals van Zuyd Hogeschool en Vitalis zorggroep zijn ervan doordrongen dat dit niet mag veranderen wanneer je verhuist naar een verpleeghuis.
Interactieve kunst heeft de potentie om in het verpleeghuis in deze behoefte te voorzien. Als kunstbeleving in de vorm van een interactieve installatie deel wil uitmaken van het dagelijks leven in een verpleeghuis, is experiment en onderzoek naar interfaces in deze context nodig. Een interface kan een betekenisvolle ervaring in de weg staan, faciliteren of versterken. Dit geldt zeker voor de doelgroep verpleeghuisbewoners vanwege cognitieve en fysieke beperkingen die deze mensen ervaren.

We willen aan de hand van interface prototypes exploreren wat het effect is van het integreren van natuurlijke fenomenen (bv. zwaartekracht) en fysieke objecten (bv. een echte steen in digitaal water) (embodied interaction) als interface, met als doel een nieuw soort kunstbeleving in het verpleeghuis te introduceren, met name voor mensen met dementie. De uitkomsten van dit project zijn de experimenten zelf en observaties van de reacties van verpleeghuisbewoners ten aanzien van deze interfaces.

Contactinformatie

Zuyd Hogeschool

Tom Luyten
Contactpersoon

Netwerk- en projectleden

  • PCID (Brobanco B.V.)
  • Stichting Vitalis WoonZorg Groep