Internationaal zakendoen

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2007
Einddatum
1 oktober 2008
Thema's
(Internationale) Handel en Zakelijke dienstverlening, Maakindustrie

Als ondernemers hebben we een vraag gesteld met betrekking tot het onderwerp internationalisering. We worden op korte of middellange termijn allemaal geconfronteerd met één of meerdere aspecten van internationalisering te weten: global sales, verkoop van producten over de wereld, outsourcing of offshoring, het uitbesteden van activiteiten aan derden in het buitenland en global sourcing, het inkopen van grondstoffen, halffabricaten en diensten in het buitenland. Zelfs een combinatie van deze drie mogelijkheden komt voor. Het ontbreekt bij ons aan kennis en tijd om deze activiteiten zelf uit te voeren, daarnaast zijn de risico’s enorm vanwege onervarenheid, afstand en cultuurverschillen.

In gezamenlijkheid wordt de thematiek van internationalisering verder uitgewerkt, vastgelegd en gedeeld met anderen. Op deze wijze passen de ondernemingen, de kennisinstellingen en de adviseurs gedurende het programma en ook vooral daarna de aspecten van internationalisering in de praktijk toe. Bedrijven realiseren samen met de partijen de internationalisering. Bestaande kennis van Avans Hogeschool, Stichting Syntens en de kennispartner SCMF wordt ingebracht en verder ontwikkeld op basis van de opgedane ervaringen. Binnen Avans Hogeschool wordt dit door meerdere docenten opgepakt en in onderwijsprogramma’s gedeeld met studenten. Deze zullen op hun beurt weer met nieuwe bedrijven aan de slag gaan om deze kennis en ervaring weer in te zetten in de praktijk. Aansluiting met de al lopende projecten op dit gebied in de regio, zoals GO! en Zaken doen met het Buurland, draagt zorg voor een betere verspreiding van de ervaring opgedaan in de projecten. Ook is aansluiting gezocht bij Hogeschool Zuid, waar ook een project wordt opgestart met als titel Internationale samenwerking en expansie.

Voor de bedrijven betekent het meer kennis en inzicht hoe te opereren op de internationale markt. Voor de hogeschool een welkome aanvulling op het gebied van outsourcing en global sourcing en voor Stichting Syntens biedt het programma meerwaarde op het gebied van internationalisering in zijn algemeenheid.

Uiteindelijk zullen de resultaten van dit programma geëvalueerd worden, vastgelegd worden en via een drietal instrumenten beschikbaar komen voor later. Deze instrumenten zijn:
- kenniskringen;
- workshops voor kennisdeling met kennisinstellingen en
- een minor Internationalisering die op Avans Hogeschool zal gaan draaien.

Het werkelijke resultaat van dit programma is:
- de 10 uitgevoerde projecten voor ondernemers,
- een totaal van minimaal 50 ondernemers die participeren in dit programma,
- de opzet en uitvoering van kenniskringen en
- workshops en de inbedding van het programma in het onderwijs zodat dit programma zich elk jaar herhaalt.

Contactinformatie

Avans Hogeschool Tilburg

Han van Son
Contactpersoon

Rijnders
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 076-525 06 31