Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Internet Of Sheep: Wormbesmetting in de praktijk (IOS)

Thema's:
VH 04: Slimme technologie en materialen
Doorlooptijd:
van 1 maart 2018 tot 31 januari 2019
Wie schapen heeft, heeft wormen. Worminfecties zijn onlosmakelijk verbonden met de schapenhouderij. Een zware wormbesmetting heeft een grote impact op de gezondheid van schapen. Het is dus zaak deze wormen te bestrijden. Veelal wordt dit gedaan met ontwormmiddelen. Echter door veelvuldige gebruik van deze middelen, is er tegen een groot deel inmiddels resistentie ontstaan. De sector is daarom haastig op zoek naar alternatieven voor ontwormen met ontworm middelen. Een van deze alternatieven is omweiden. Dit alternatief wordt in het project 'Internet of Sheep: worm besmetting in de praktijk' onderzocht en verder uitgewerkt.
Het project onderzoekt het verband tussen de positie van het schaap via een GPS/LoRa netwerk, de actuele weersomstandigheden vanuit het KNMI en de levenscyclus van een worm. Er wordt vervolgens een systeem ontwikkeld dat met behulp van deze (data) verbanden de infectiedruk van een weiland berekent. Uiteindelijk worden aan de hand van de infectiedruk, beweidingsschema's ontwikkeld die eenvoudig aan schapenhouders laten zien wanneer en hoe ze hun schapen moeten omweiden om wormbesmetting te voorkomen én tevens zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de beschikbare grond.
De doelstelling van dit project is het valideren van factoren die de infectiedruk van een weiland bepalen, en het vertalen van deze factoren in ontwikkelcriteria voor een systeem dat de infectiedruk op een weiland berekent en vertaalt naar beweidingsschema's voor schapenhouders.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden

  • Diergeneeskundig Centrum Zuid-Oost Drenthe
  • Nederlandse Schapen- en Geitenfokkers Organisatie