Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: INTRALOG - Intelligent Truck Applications in Logistics

Thema's:
Logistiek en Transport
Doorlooptijd:
van 1 september 2015 tot 31 augustus 2019
INTRALOG – Intelligent Truck Applications in Logistics


Aanleiding:
Automatisering kan leiden tot beter gebruik van materialen en afval reduceren. Dit brengt verbeteringen met zich mee voor ‘people, planet and profit’ (PPP) – mensen, het milieu en de winst.
Een specifieke vorm van automatisering, de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s en vrachtauto’s, gaat snel. Maar om zelfrijdende voertuigen beschikbaar te maken is er nog veel onderzoek en ontwikkeling nodig op verschillende gebieden. Er zijn nog veel vragen te beantwoorden op het gebied van onder andere truckontwerp, betrouwbare software, aansprakelijkheid, trajectplanning en logistiek.

Doelstelling
Het doel van het Intralog-project is om voor de maatschappij en de private sector een significante bijdrage te leveren aan de mogelijkheden van zelfrijdende voertuigen in de commerciële transportsector.
Het Intralog-project onderzoekt de toegevoegde waarde voor PPP van ‘automated guided trucks’ (AGT’s) aan logistieke operaties bij distributiecentra en interterminal/intermodal traffic hubs. Dit gebeurt in twee stappen:
1) het identificeren van het potentieel met betrekking tot de vraag vanuit de logistieke omgeving;
2. het ontwerpen, realiseren, testen en valideren van mogelijke strategieën voor het implementeren van AGT’s in een logistiek scenario.

Beoogde resultaten
Het concrete resultaat van het project bestaat uit onderzoekstools en hardware- en softwaremodellen voor Intralog. Deze bieden een goede mogelijkheid om de opgedane kennis te verspreiden.
De projectdeelnemers zullen bijdragen aan workshops, tentoonstellingen en in Nederland georganiseerde symposia. De onderzoeksresultaten verspreiden ze op conferenties en door middel van publicaties in technische vakbladen.
De uiteindelijke Intralog-resultaten worden gepresenteerd op een afsluitend congres. De resultaten zullen worden samengevat in een boekje.

Netwerk- en projectleden