Jeugdmaatschappelijk werkers in de kern geraakt via repro (Rotterdamse Experimenteerzone Professionalisering Opvoedingsondersteuning)

Status
Beëindigd
Startdatum
15 december 2006
Einddatum
14 april 2008
Thema's
Jeugdzorg, Jeugdzorg, Gedrag en Maatschappij

Aanleiding
Het vertrekpunt van het voorliggend programma is de concrete leefproblematiek in Zuidwijk en de omliggende wijken binnen de deelgemeente Charlois. Deze deelgemeente kent de meest complexe leefomstandigheden binnen een op zich al ingewikkelde situatie van de stad Rotterdam. Volgens Kinderen in tel (2006), het verslag van een recent onderzoek in alle Nederlandse gemeenten, staat Rotterdam voor de grootste opgave van alle gemeenten op het gebied van leefkwaliteit voor jongeren. Rotterdam is de enige grote stad in Nederland die zowel vergrijst als vergroent. Vanuit deze kennis is in Zuidwijk een project gestart gericht op de jeugdprofessionals – een ruime aanduiding van beroepskrachten in het onderwijs, de zorg, de vrije tijd, e.d – hierin op werken de scholen, een welzijnsinstelling, het gezondheidscentrum en de woningcorporatie samen aan een vernieuwing van de publieke dienst¬verlening. Het consortium vindt aansluiting op dit regionale speerpunt.

Doelen
In dit RAAK-publiek-programma stelt het consortium een innovatieprogramma voor waarin (1) professionals ervaringen op doen met en verzamelen kennis van effectieve samenwerkingsvormen, (2) uitvoerende werkers de eigen en de ketenprofessionaliteit versterken, en (3) organisaties en opdrachtgevers betere instrumenten krijgen om botsende beleidslogica’s te lijf te gaan.
Het belang van de betrokken professionals is eenduidig: door een betere afstemming zowel half werk als dubbel werk – waaruit in het verleden lange wachtlijsten zijn ontstaan – terug te dringen en zo de toegankelijkheid van de hulp te verbeteren. Het experimenteren met op effectiviteit te toetsen samenwerkings¬modellen helpt (jonge) burgers en hun (professionele) opvoeders.
Het belang van de HR bij het innovatieprogramma laat zich het best formuleren aan de hand van haar functies: onderwijs(vernieuwing), kennisontwikkeling en onderzoek, deskundigheidsbevordering van docenten. De HR hanteert hiervoor sinds enkele jaren de strategie: outside in-inside out. De Kenniskring Opgroeien in de Stad (KOS) biedt een goede garantie voor het slagen van zo’n innovatieprogramma. De lectoren leiden het consortium dat uitvoering gaat geven aan het innovatieprogramma. Zij streven naar betere kennis van de werkzame bestanddelen van gebiedsgericht werken in het jeugdmaatschappelijk werk en naar een verbetering van de kennis over ketenverantwoordelijkheid in de publieke sector. Het adoptiegebied Zuidwijk biedt daarvoor uitstekende randvoorwaarden, omdat daar de samenwerking al van start gegaan is.

Binnen dit regionale innovatieprogramma zijn de volgende ambities leidend;
(1) de professionalisering in de breedte (ketenverantwoordelijkheid) van werkers met kinderen en jongeren; (2) de creatie c.q. versterking van een daartoe benodigde experimenteerzone.

Het consortium kiest hierbij voor de volgende projecten:
- Project ‘Integrale financiering leerkracht/schoolmaatschappelijk werker in Brede basisschool Wereld op Zuid’. De samenwerking in de brede school wordt gehinderd door gescheiden financieringsstromen die tijdelijk worden opgeheven.
- Project ‘Ondernemerschap maatschappelijk werk in het gezondheidscentrum’. Centrale intake in het gezondheidscentrum wordt gehinderd door verschil in werkstijlen huisartsen en amw-medewerkers; het combineren van ondernemerschap en werknemerschap in het gezondheidscentrum doorbreekt deze verschillen.
- Project ‘Jeugd-casemanagers Jeugdzorg’ (die de verantwoordelijkheid nemen voor netwerksturing op de achtergrond) waarbij elke instelling zoveel mogelijk vasthoudt aan haar eigen verantwoordelijkheid en taken voor de problemen van jongeren en hun leefmilieus.
- Project ‘Estafette gezinscoaches en gezinskrachten (intensieve hulpverlening)’ en outreachend maatschappelijk werk (opvolging na intensieve hulpverlening door basiswerk). De doorstroming faalt nu nog.
- Project ‘Vraagwijzer, ontwikkeling van een front office algemeen maatschappelijk werk’ werkt aan het probleem van het organiseren van een centrale intake en centrale informatievoorziening aan klanten.
- Project ‘Brede basisschool op Zuid’, een onderwijs-, sociaal, zorg- en opvoedingsondersteuningsarrangement waaraan in elk geval deelnemen Charlois Welzijn, Gezondheidscentrum Zuidwijk, woningcorporatie VESTIA.

Contactinformatie

Hogeschool Rotterdam

Odille Keulers
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 010 - 2414029

Frans Spierings
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 010 2414044

Netwerk- en projectleden

 • Bewonersorganisatie Pendrecht
 • Brede Basisschool Christophoor
 • Brede basisschool de Toermalijn
 • BURO 10
 • Kenniskring opgroeien in de stad (KOS)
 • Kinder Service Hotels BV
 • LMC Voortgezet Onderwijs
 • ROC Zadkine
 • Stichting Welzijnsbevordering Antillianen en Arubanen
 • Transfer Informatie Punt Charlois
 • Vestia Groep
 • Vestia Rotterdam
 • Youth for Christ Nederland