Jongeren en Schulden, een preventieve aanpak

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2008
Einddatum
1 september 2010
Thema's
Gedrag en Maatschappij, Jeugdzorg

Aanleiding
Steeds meer mensen hebben schulden. Het aantal mensen dat zich de afgelopen jaren bij de schuldhulpverlening meldde, is bijna verdubbeld. Ook is de gemiddelde schuld van mensen die een beroep doen op schuldhulpverlening gestegen. De gevolgen kunnen groot zijn. Sommigen raken sociaal geïsoleerd, komen in armoede terecht of vervallen in (kleine) criminaliteit. Schuldhulpverlening staat momenteel dan ook hoog op de beleidsagenda, zowel nationaal als regionaal.

Doelstelling
In dit programma Jongeren en Schulden willen (aanstaande) professionals en de publieke instellingen waar zij werkzaam zijn kennis ontwikkelen over schuldpreventie en schuldpreventiemethodieken. Aan preventieve kennis is dringend behoefte. Enerzijds zijn er de diverse schuldhulpverleners, die aangeven een lacune aan kennis te hebben over specifieke doelgroepen in schuldhulpverleningstrajecten, zoals jongeren, al dan niet met een verstandelijke beperking. Anderzijds is er de groep professionals die deze doelgroepen wél goed kent, maar betrekkelijk weinig expertise heeft op het vlak van (preventieve) schuldhulpverlening, zoals onderwijzers of dienstverleners aan mensen met een verstandelijke beperking. In dit programma richten we ons op schuldpreventie aan jongeren, onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’. Vier groepen jongeren staan centraal, zowel met als zonder schulden: ROC-leerlingen, middelbare scholieren, beginnende studenten en een aantal specifieke groepen kwetsbare jongeren zoals jongeren met een verstandelijke beperking.

Resultaat
Het programma beoogt een structurele bijdrage te leveren aan het kostenbewustzijn van jongeren. Niet een eenmalig lesje ‘budgetteren’, maar voorwaarden creëren die ervoor zorgen dat kostenbewustzijn een duidelijke plek kan krijgen in de dagelijkse beslissingen en dagelijkse routines van jongeren. Daartoe zullen nieuwe kennisallianties worden gesmeed tussen professionals met onderling aanvullende expertise. Bovendien zal de aanpak van de Studentgestuurde Kennisuitwisseling op Projectbasis (SKP) worden gehanteerd. Kenmerkend voor deze aanpak is de centrale rol voor studenten om kennis te verzamelen en verspreiden. De studenten vormen een verbindende schakel tussen de betrokken professionals, alsmede tussen opleiding en praktijk. Tot slot worden de professionals vanuit het lectoraat voorzien van kennis rond de mogelijkheden om een structurele bijdrage te leveren aan het kostenbewustzijn van jongeren. Ook zullen de verschillende in het kader van het programma verrichte activiteiten vanuit het lectoraat worden gevolgd en geëvalueerd door middel van onderzoek.

Contactinformatie

Hogeschool Utrecht

Pim van Heijst
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stijn Verhagen
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Carla Entrop
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 030 252 9831

Lisette Bitter
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 030 252 9214