Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Kan (door)ontwikkeling van VR-toepassingen bijdragen aan het welzijn van ouderen met dementie?

Thema's:
VH 01: Gezondheid: zorg en vitaliteit
Doorlooptijd:
van 1 november 2017 tot 31 oktober 2018
Het aantal mensen met dementie zal als gevolg van de vergrijzing in de toekomst explosief stijgen naar meer dan een half miljoen in 2040. Zolang er geen genezing voor dementie is, zal vooral omgevingsaanpassing ingezet worden om kwaliteit van leven voor mensen met dementie te verhogen. Virtual Reality (VR) is een mogelijke omgevingsaanpassing. Enkele experimenten met VR bij mensen met dementie laten zien dat er potentie zit in toepassing van VR in de dementiezorg. Human XR, die als startende sociaal maatschappelijke onderneming die de potentiele inzet van VR bij mensen met een dementie wil verkennen, vraagt zich af hoe VR kan worden toegepast in de ouderenzorg en kan bijdragen aan het welzijn van ouderen met een dementie. Deze vraagt leeft ook bij de zorgprofessionals van ouderen-zorgorganisatie Vivantes. Hier ligt de kern van deze KIEM-aanvraag met als hoofdvraag; kunnen VR toepassingen bijdragen aan welzijn van mensen met dementie in de intramurale ouderenzorg?

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden

  • HumanXR B.V.
  • Vivantes (WZC Franciscus)