Kan ik als leerkracht opbrengstgericht werken in een ontwikkelingsgerichte context

Status
Beƫindigd
Startdatum
1 november 2012
Einddatum
1 maart 2015
Thema's
Onderwijs
Regeling
RAAK-publiek

Kan ik als leraar opbrengstgericht werken in een ontwikkelingsgerichte context?
2012-14-29P
Aanleiding
De leerprestaties van kinderen worden meestal verantwoord door de resultaten zichtbaar te maken aan de hand van een score die wordt gemeten op vaste toetsmomenten. Meten is weten, lijkt de heersende opvatting in het opbrengstgericht werken.
Realiteit is dat ook allerlei omgevingsfactoren van invloed zijn op de scores. Het leerproces is bovendien een dynamisch proces. Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen dynamische manier. In het werkveld wordt daarom gezocht naar een manier om in real-time (continu) de resultaten van kinderen te kunnen bepalen, zodat de schijnbare tegenstelling tussen opbrengstgericht werken en het recht doen aan de dynamische ontwikkeling van ieder kind met elkaar kunnen worden verenigd.
Doelstelling
De vraag die uit de praktijk is voortgekomen (Kan ik als leerkracht opbrengstgericht werken in een ontwikkelingsgerichte context?) is vertaald in de volgende onderzoeksvraag: Hoe verloopt het proces van rekenen en taal bij leerlingen die zelf hun leerproces kunnen reguleren en hun eigen doelen kunnen formuleren, door het werken met een real-time score instrument (DINGO)? En in welke mate kunnen leerkrachten met behulp van een real-time score instrument grip krijgen op, en effectief en duurzaam werken met dynamische leerprestaties van kinderen?
Het consortium dient daarbij eerst inzicht verkrijgen in de verschillende deelonderwerpen die in deze vraag aan bod komen. Vervolgens worden verschillende deelvragen onderzocht, onder meer hoe de instrumenten eenvoudig (bijvoorbeeld op een tablet-pc) toegepast kunnen worden. Er moeten daarbij ook tussendoelen worden geformuleerd voor de real-time toetsing, en deze tussendoelen moeten op een gebruiksvriendelijke manier naar de kinderen kunnen worden vertaald. De kennis en inzichten die het project oplevert moeten bovendien hun weg kunnen vinden naar de wetenschap, naar de studenten en naar de beroepsgroep. Ook daar zal dit project zich op richten.
Beoogde resultaten
Het project levert de afdeling ontwikkelingspsychologie inzicht in het verloop van individuele leertrajecten van kinderen op de basisschool. Dit levert informatie op over de mate waarin kinderen stabiel presteren of hierin juist variaties laten zien, en wat de effecten zijn van de interventies van leraren.
Door het project leren PABO-studenten op een hoger niveau individuele doelen van kinderen af te stemmen op wettelijke kaders. De PABO kan praktijkonderzoek koppelen aan wetenschappelijke kennis. De ambitie is de kwaliteit van het onderwijs- en onderzoeksaanbod te verhogen, en om door praktijkonderzoek te komen tot een verdieping van expertise. Daarvan kunnen studenten, leerkrachten en het beroepenveld profiteren.

Contactinformatie

NHL Hogeschool

Klaske Jellema van der Meulen
Contactpersoon

Edwin Elferink
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 058-2511540

Consortiumleden