Kansen in Krimp

Status
Beëindigd
Startdatum
1 maart 2013
Einddatum
1 maart 2015
Thema's
Volkshuisvesting, Bouw en Ruimtelijke Ordening
Regeling
RAAK-publiek

Kansen in krimp; hoe pak ik het aan?
Over duurzaam woningbeheer in krimpgebieden
2012-14-26P
Aanleiding
In delen van Nederland leiden demografische ontwikkelingen tot een veranderende bevolkingssamenstelling of tot vermindering van het aantal huishoudens: krimp. Krimp heeft gevolgen voor de woningvoorraad; er ontstaat een mismatch tussen vraag en aanbod. Leegstand en achteruitgang van de leefomgeving kunnen het gevolg zijn. Er is dus ingrijpen nodig in de (samenstelling van de) woningvoorraad, maar ook op het gebied van de voorzieningen en de kwaliteit van de leefomgeving.
In de praktijk is het voor professionals bij woningbouwcorporaties en gemeenten lastig, zeker nu ook het budget krimpt. Medewerkers lijken echter onvoldoende toegerust voor de transformatieopgaven van met name de woongebieden uit de jaren ’50-‘70. Een gezamenlijk onderzoek naar instrumenten en afwegingsmethoden is gewenst.
DoelstellingKansen in krimp; hoe pak ik het aan?
Over duurzaam woningbeheer in krimpgebieden
2012-14-26P
Aanleiding
In delen van Nederland leiden demografische ontwikkelingen tot een veranderende bevolkingssamenstelling of tot vermindering van het aantal huishoudens: krimp. Krimp heeft gevolgen voor de woningvoorraad; er ontstaat een mismatch tussen vraag en aanbod. Leegstand en achteruitgang van de leefomgeving kunnen het gevolg zijn. Er is dus ingrijpen nodig in de (samenstelling van de) woningvoorraad, maar ook op het gebied van de voorzieningen en de kwaliteit van de leefomgeving.
In de praktijk is het voor professionals bij woningbouwcorporaties en gemeenten lastig, zeker nu ook het budget krimpt. Medewerkers lijken echter onvoldoende toegerust voor de transformatieopgaven van met name de woongebieden uit de jaren ’50-‘70. Een gezamenlijk onderzoek naar instrumenten en afwegingsmethoden is gewenst.
Doelstelling
Dit heeft geleid tot de vraag: Hoe kunnen de professionals die betrokken zijn bij het beheer van de woningvoorraad in krimpgebieden passende bouwkundige en stedenbouwkundige interventies ontwikkelen en toepassen in samenwerking met bewoners en andere belanghebbende partijen?
Eerst zal onderzoek plaatsvinden om kennis te ontsluiten en om verdere kennis en instrumenten te ontwikkelen. Dit project doet dit door middel van intensieve samenwerking en kennisdeling tussen individuele professionals, ingebed in een samenwerkingsstructuur waaraan de relevante organisaties zich verbinden.
Het netwerk zal in de loop van het project groeien, zodat er een lerende gemeenschap ontstaat waarin het gedeelde vertrouwen groeit en de kennis en ervaringen gedeeld worden; een community of practice. Naast de professionals zullen ook de docenten/onderzoekers en studenten deelnemen aan deze gemeenschap. De studenten worden zo enige tijd opgenomen in een professioneel netwerk en het onderwijs kan de relevante informatie benutten in het eigen curriculum.
Beoogde resultaten
De uitkomsten van dit project zullen professionals in staat stellen de handelingsmogelijkheden te vergroten door overzicht te geven van bestaande maatregelen en deze te verrijken met locatiespecifieke maatregelen op woning, blok en wijkniveau. Zo kunnen zij passende interventies doen in de woningvoorraad in krimpgebieden.
De ambitie is om het regionale netwerk verder uit te bouwen, zodat naast kennisdeling ook nieuwe kennis kan ontstaan waarin individuele medewerkers met en van elkaar leren en nieuwe inzichten verwerven en toepassen. Een speciaal accent ligt daarbij op het duurzaam en innovatief omgaan met de naoorlogse woningen. Met dit RAAK-project wordt een eerste invulling gegeven aan deze ambitie en wordt het netwerk verder opgebouwd en geactiveerd.

Dit heeft geleid tot de vraag: Hoe kunnen de professionals die betrokken zijn bij het beheer van de woningvoorraad in krimpgebieden passende bouwkundige en stedenbouwkundige interventies ontwikkelen en toepassen in samenwerking met bewoners en andere belanghebbende partijen?
Eerst zal onderzoek plaatsvinden om kennis te ontsluiten en om verdere kennis en instrumenten te ontwikkelen. Dit project doet dit door middel van intensieve samenwerking en kennisdeling tussen individuele professionals, ingebed in een samenwerkingsstructuur waaraan de relevante organisaties zich verbinden.
Het netwerk zal in de loop van het project groeien, zodat er een lerende gemeenschap ontstaat waarin het gedeelde vertrouwen groeit en de kennis en ervaringen gedeeld worden; een community of practice. Naast de professionals zullen ook de docenten/onderzoekers en studenten deelnemen aan deze gemeenschap. De studenten worden zo enige tijd opgenomen in een professioneel netwerk en het onderwijs kan de relevante informatie benutten in het eigen curriculum.
Beoogde resultaten
De uitkomsten van dit project zullen professionals in staat stellen de handelingsmogelijkheden te vergroten door overzicht te geven van bestaande maatregelen en deze te verrijken met locatiespecifieke maatregelen op woning, blok en wijkniveau. Zo kunnen zij passende interventies doen in de woningvoorraad in krimpgebieden.
De ambitie is om het regionale netwerk verder uit te bouwen, zodat naast kennisdeling ook nieuwe kennis kan ontstaan waarin individuele medewerkers met en van elkaar leren en nieuwe inzichten verwerven en toepassen. Een speciaal accent ligt daarbij op het duurzaam en innovatief omgaan met de naoorlogse woningen. Met dit RAAK-project wordt een eerste invulling gegeven aan deze ambitie en wordt het netwerk verder opgebouwd en geactiveerd.

Contactinformatie

Hanzehogeschool Groningen

Kim van Dam
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jolanda Hekman
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 050-5955513

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden