Kansen voor Bio-energie

Status
Beëindigd
Startdatum
1 januari 2007
Einddatum
1 augustus 2008
Thema's
Landbouw, Natuur en Milieu, Duurzaamheid en Energie

Energie opwekking uit biomassa is een groeimarkt. Het aantal bedrijven dat actief is in deze markt neemt toe. Daarnaast worden er nieuwe diensten en producten ontwikkeld op tot voor kort onbekende markten. Te denken valt aan onder andere de ontwikkeling van pallet- en graankachels, productie/vervoer van energiegewassen en scheidings-, omzettings- en opwaarderingstechnieken voor biomassa. Het probleem is dat lokaal en regionaal beleid daarop nog niet zijn afgestemd. Bovendien moeten er nog juridische kaders voor worden ontwikkeld. Bedrijven benaderen Hogeschool Van Hall Larenstein met vragen over onder meer de toepasbaarheid van technieken, juridische beperkingen en mogelijkheden en de milieuhygiënische effecten van ontwikkelingen. In een breder kader geplaatst gaat het om de vraag wat wij willen met de beschikbare ruimte en onze behoefte om zelf te voorzien in de vraag naar energie.

Van Hall Larenstein zal voor de beantwoording van deze vragen werken volgens het 'werkplaats model'. In dit RAAK-project worden op basis van vragen van het bedrijfsleven clusters gevormd. Daarin werken bedrijven en Van Hall Larenstein samen aan het beantwoorden van vragen, het oplossen van problemen en het onderzoeken van kansen. Het project start vanuit een basis van 10 bedrijven met drie clusters. De totale groep zal groeien tot circa 50 bedrijven binnen zes clusters rondom de thema’s vergisting proces+logistiek, vergassing/groengas, verbranding en biobrandstoffen ppo/biodiesel/bio-ethanol. Daarnaast worden expertgroepjes samengesteld rond bedrijfseconomische vraagstukken en ruimtelijke vraagstukken. Deze stellen de clusters expertise en Meer informatieen ter beschikking. Daarnaast worden overheden actief betrokken in het proces van kenniscirculatie. Samenwerking met de NHL en Hanze Hogeschool wordt ook nadrukkelijk nagestreefd. Deze 'community of practice' zal langere tijd actief blijven en worden uitgebouwd in Europese samenwerkingsprojecten rondom dit thema. Het project 'Kansen voor bio-energie in Noord Nederland' vormt daarvoor de basis. Kijk voor meer informatie op http://www.vhlde.nl/.

Contactinformatie

Hogeschool van Hall Larenstein Leeuwarden

Xantho Klijnsma
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 058-2846168

Marije Ijszenga
Contactpersoon