Kennisbrug Slimme Technologie

Status
Beëindigd
Startdatum
1 februari 2010
Einddatum
1 februari 2012
Thema's
Volkshuisvesting, Bouw en Ruimtelijke Ordening, Maakindustrie

Aanleiding
De hoofdvraag voor dit RAAK-project is afkomstig van mkb-bedrijven in de maakindustrie. Veel mkb-bedrijven in de Zeeuwse maakindustrie vallen voor het overgrote deel terug op traditionele aanpakken om de economische crisis te bestrijden. Dit geldt met name voor mkb-bedrijven die tot de onderlaag van de “innovatieve ontwikkelaars” behoren en daaronder en dat is het overgrote deel van het Zeeuws mkb in de maakindustrie. Deze bedrijven kijken vooral naar interne mogelijkheden om kosten te besparen en activiteiten weg te snijden. Uitgangspunt is de traditionele markt waarin ze al vele jaren opereren, ook al passen die niet geheel bij het eigen portfolio. Veel van deze mkb-bedrijven hebben te weinig kennis van moderne methoden van slimmer werken, van strategieontwikkeling, van nieuw technologische kansen in nieuwe kansrijke sectoren en van moderne samenwerkingsvormen. Hierdoor laten de bedrijven veel mogelijkheden liggen om de crisis het hoofd te bieden en er sterker uit te komen. Dit wordt breed ervaren als een groot risico voor de toekomst van de Zeeuwse maakindustrie.

Doelstelling
Er zijn drie hoofddoelstellingen geformuleerd:
- Het ontwikkelen van specificaties voor een kennisbrug voor grensverleggende kennis en technologie tussen universiteiten, TTI’s en andere kennisinstellingen en het regionale mkb, aan de hand van het uitvoeren van concrete innovatieprojecten met minimaal 10 regionale mkb-bedrijven in de maakindustrie
- Het aan de hand van concrete projecten tot ontwikkeling brengen van een multidisciplinair samenwerkingsmodel, dat mkb-bedrijven in staat stelt technologische kansen in de nieuwe speerpuntgebieden te identificeren, tot ontwikkeling te brengen en te verzilveren in een netwerk met open innovatie als basisconcept.
- Het doorontwikkelen van het concept van Action Research als kennisontwikkeling en kenniscirculatie strategie bij technologie transfer naar regionale mkb-bedrijven en het verder professionaliseren van docenten als consultantonderzoeker.

Beoogde resultaten
- De participerende 10 mkb bedrijven en instellingen ervaren dat ze via de kennisbrug Slimme Technologie daadwerkelijk structureel gemakkelijk toegang hebben gekregen tot nieuwe grensverleggende kennis en technologie.
- Bedrijven en instellingen hebben een beter overzicht gekregen van samenwerkingsmodellen en hun concrete toepassingen.
- De deelnemende mkb-bedrijven ervaren de docenten van de Hogeschool Zeeland als professionele consultantonderzoekers,
- De participerende docenten van de hogeschool en de bedrijfsprofessionals doen ervaring op met Action Research. Zij ervaren dat deze methode tot generieke, goed overdraagbare kennis leidt.
- Het Kenniscentrum Slimme Technologie heeft een relevant adviesrapport ontvangen voor de verdere inrichting en werkwijze van het centrum.
- Tenminste 40 andere mkb-bedrijven hebben intensief kennis genomen van het instrument Action Research, sluiten zich aan bij de Innovatiekring Smart Technology en nemen daarin actief deel.

Contactinformatie

HZ University of Applied Sciences

Wim Brouwer
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0118-48 92 57

Netwerk- en projectleden