Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Keten- en netwerkstrategieën voor MKB ondernemingen in mainports

Thema's:
Proces- en Voedselindustrie, Logistiek en Transport
Doorlooptijd:
van 1 september 2010 tot 1 september 2014
Aanleiding
Met het RAAK-PRO onderzoeksprogramma Keten- en Netwerkstrategieën voor mkb-ondernemingen in Mainports speelt het lectoraat Logistiek van de Hogeschool van Amsterdam in op de toenemende onzekerheid en dynamiek van mainports en op de daaruit resulterende vragen. Het onderzoek kan worden gezien als een uitwerking, zowel in de breedte als in de diepte, van het RAAK-project Duurzame Logistiek in een Veilige Omgeving (2005-2007), waar het mkb op de luchthaven Schiphol
centraal stond. Samen met de onderzoekspartners en het consortium zijn de doelstelling, de
hoofdvraag en de drie deelvragen bepaald.

Doelstelling
De doelstelling van dit onderzoeksprogramma is het vergroten van de kennis en het inzicht in de keten- en netwerkpositie van mkb-ondernemingen in een mainportcontext. Onderzocht worden de mogelijkheden die de huidige keten- en netwerkpositie van verschillende mkb-ondernemingen biedt
binnen de Nederlandse mainports, de actuele ontwikkelingen, de innovatiekansen en de kritische succesfactoren en eventuele struikelblokken voor mkb-ers bij de nieuwe ontwikkelingen in de logistiek van mainports. Binnen het onderzoek worden vijf verschillende elementen onderscheiden: fysieke infrastructuur, netwerkstructuur, goederenstromen, informatiestromen en geldstromen. Deze zullen in samenhang worden onderzocht.
Binnen het programma wordt uitgegaan van drie mainportlocaties: luchthaven Schiphol en
de zeehavens van Amsterdam en Rotterdam.

Beoogde resultaten
Met het onderzoeksprogramma bouwt het lectoraat Logistiek aan een onderzoeks- en innovatiestructuur waar mkb-ondernemingen met hun logistieke vragen terecht kunnen. Dit Mainport Netwerk Innovatiecentrum zal worden gerund door studenten en docenten van de opleiding Logistiek. De uitkomsten van de verschillende onderzoeken zullen resulteren in zowel kennis en inzicht in de netwerkpositie van mkb-ondernemingen in mainports, als in strategische instrumenten die mkb-ondernemingen kunnen gebruiken om zelf kennis en inzicht te verwerven. Versterking van de netwerkpositie zal niet alleen de innovatie- en concurrentiekracht en de winstgevendheid van de individuele ondernemingen verbeteren, ook de innovatie- en concurrentiekracht van Dutch Mainports als geheel wordt ermee versterkt. De Hogeschool van Amsterdam heeft de ambitie hiermee een kennisknooppunt te worden.

Netwerk- en projectleden