Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Ketens Voeding en Gezondheid

Thema's:
Proces- en Voedselindustrie
Doorlooptijd:
van 1 januari 2010 tot 1 januari 2012
Aanleiding
De vraag naar producten met een natuurlijke oorsprong wordt steeds groter. Dit geldt zeker ook t.a.v. producten voor gezondheidsbevorderende/medicinale doeleinden. De kennis over toepassing van natuurlijke producten voor medicinale doeleinden is de laatste decennia in de Westerse landen vrijwel verloren gegaan. In andere werelddelen wordt nog volop gebruik gemaakt van deze kennis. In landen zoals China en Indonesië is deze kennis goed gedocumenteerd en toegankelijk, in Afrika echter niet.

Doelstelling
In dit project willen we, gebruik makend van de Europese, Chinese, Indonesische en Afrikaanse traditionele kennis, een aantal planten selecteren, dat gebruikt kan worden voor de ontwikkeling van preparaten (extracten, en andere) voor preventie en behandeling van ontstekingsgerelateerde aandoeningen (m.n. huidziekten). Waarborging van kwaliteit, door een volledige inventarisatie van de samenstelling, verhoudingen, concentratie en werking van de inhoudsstoffen, een daarbij behorende wetenschappelijke onderbouwing en de ontwikkeling van gevalideerde teelt- en verwerkingsprotocollen, staat hierbij voorop. Om dit te kunnen bereiken wordt een consortium samengesteld dat de gehele keten, van teelt tot toepassing, dekt.

Beoogde resultaten
Aan het eind van het project willen de deelnemers aan het project minimaal 2 gecertificeerde gewassen voor behandeling/preventie van huidziekten geproduceerd hebben met een geborgde kwaliteit. Ook is er een basis gelegd voor het bewijs t.a.v. de effectiviteit van inhoudstoffen van bestaande en nieuwe teelten en producten. De opgedane kennis zal worden ondergebracht in de curricula van de betreffende hbo-opleidingen om zo de studenten en cursisten toe te rusten op hun toekomstige functies van bruggenbouwers tussen wetenschap en praktijk.

Netwerk- en projectleden