Kiem-hbo Printbaar 3D beton

Status
Lopend
Startdatum
1 september 2018
Einddatum
31 augustus 2019
Regeling
KIEM-Smart Industry

3D Beton printen is een techniek welke een grote potentie heeft voor de inmiddels toegepast wordt binnen de bouwsector. De gewenste eigenschappen voor beton in het 3D printproces zijn tegenstrijdig: het moet vloeibaar zijn als het verpompt wordt, maar ook (vorm)vast zodat het gestapeld kan worden. Door deze tegenstrijdige eigenschappen, het hoge trial-and-error gehalte bij het vinden van geschikt betonreceptuur en de nieuwheid van de techniek, zijn er geen (geschikte) recepten alom beschikbaar. Het gebrek aan kennis over betonreceptuur voor 3D beton printen is een van de drempels die verdere ontwikkeling van het beton 3D printen in de weg staat.

Samen met een nieuwe partners denkt Saxion Lectoraat Industrial Design een stap te kunnen maken in het vinden van de geschikte toeslagstoffen/receptuur. Hiervoor worden de volgende stappen beschreven om een geschikt recept te vinden en dit onder de betonsector te verspreiden:
i. geschikte recepten identificeren en testmethodes ontwikkelen voor screening
ii. voorselectie recepten op mogelijk toepassing 3D beton
iii. gescreende recepten 3D printen
iv. kennis verspreiden onder de betonindustrie.

Contactinformatie

Saxion

Vrooijink
Contactpersoon

Netwerk- en projectleden

  • Cugla B.V.
  • Rouwmaat Holding B.V.