Kinderbescherming thuis

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2011
Einddatum
14 maart 2014
Thema's
Jeugdzorg
Regeling
RAAK-publiek

Aanleiding
Professionals in de jeugdzorg die als taak hebben kinderen te beschermen na (een vermoeden van) kindermishandeling staan vaak voor dilemma’s waarvoor ze naar eigen zeggen niet voldoende zijn opgeleid. Ook ervaren zij dat de maatschappelijke druk op de jeugdzorg is vergroot, onder meer door enkele ernstige incidenten zoals de dood van Savannah en het Maasmeisje.
De laatste jaren zijn nieuwe methoden en inzichten ontwikkeld, die inzetten op de kracht van de omgeving van het kind. De professionals zijn hier enthousiast over, maar het ontbreekt hen aan voldoende uitgewerkte kennis over hoe zij de nieuwe inzichten toe kunnen passen in de dagelijkse praktijk.

Doelstelling
Het project Kinderbescherming thuis beoogt het beter toerusten van professionals bij het beschermen van kinderen na (een vermoeden van) kindermishandeling. Het project concentreert zich op de vraag hoe professionals ervoor kunnen zorgen dat het kind veilig is in de eigen leefomgeving.
Vanuit de drie veldinstellingen in het consortium worden projectgroepen van professionals gevormd. De onderzoekers bevragen hen aan de hand van actuele casuïstiek over de dilemma’s, praktijkoplossingen, argumenten en werkvormen. Werkvormen en kennis die de onderzoekers van buitenaf inbrengen worden ter toetsing aan de leden van de projectgroep voorgelegd. De professionals toetsen deze werkvormen en kennis in de praktijk en brengen hun ervaringen vervolgens weer in de projectgroep in. Op deze manier krijgt de fase van casuïstiekbesprekingen een cyclisch karakter waarin de professionals en de onderzoekers gezamenlijk antwoorden formuleren op de kwalitatieve onderzoeksvragen.
Het onderzoek sluit aan bij bestaande werkwijzen en effectief gebleken methoden, met name het veiligheidsbeleid bureaus jeugdzorg, de Deltamethode Gezinsvoogdij, Signs of Safety en de Eigen Kracht Conferenties.

Beoogde resultaten
Het onderzoek levert nieuwe kennis op voor de professionele praktijk van de jeugdbescherming en de jeugdzorg over het daadwerkelijk organiseren van veiligheid voor kinderen in en met de eigen omgeving. Tevens levert het project lesmateriaal en instructiefilmpjes voor de opleidingen SPH, MWD en de Master Jeugdzorg.
Deze nieuwe inzichten hebben betrekking op de mogelijkheden en beperkingen van de familie: in welke gevallen of situaties is het niet mogelijk de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het kind bij de familie te beleggen? Zijn er algemeen geldende criteria of contra-indicaties? Voorts hebben de nieuwe inzichten betrekking op de vraag hoe professionals in de praktijk de kracht van de familie en het overige sociale netwerk kunnen mobiliseren.
Voor het hbo-onderwijs worden deze nieuwe inzichten vastgelegd in een basisdocument voor een module ten behoeve van de opleiding voor jeugdzorgwerker (in SPH, MWD).

Contactinformatie

Hogeschool Leiden

Adri van Montfoort
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 071 5188746

Lisette van de Weijer
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 071-5188813