Kunstmatige intelligentie in de publieke ruimte

Status
Beëindigd
Startdatum
1 november 2017
Einddatum
31 oktober 2018
Thema's
VH 9: Kunst en creatieve industrie
Regeling
KIEM Creatieve Industrie

In het project “Kunstmatige intelligentie in de Publieke Ruimte” doet de Haagse Hogeschool in samenwerking met lokale creatieve ondernemers onderzoek naar de mogelijkheden van toepassingen van kunstmatige intelligentie in de publieke ruimte. Aanleiding hiervoor is het voornemen van de gemeente Den Haag om een zogenaamde Smart City Infrastructuur te realiseren. Voor Haagse bedrijven in de creatieve sector kan de Smart City Infrastructuur in potentie een platform worden voor innovatie op het terrein van Smart Society; in het bijzonder de combinatie van kunstmatige intelligentie met deze infrastructuur is veelbelovend. Het is echter onbekend welke toepassingen van kunstmatige intelligentie wenselijk zijn, wat de technische mogelijkheden zijn en wat kansrijke concepten voor creatieve ondernemers zijn. Dit project beoogt deze bedrijven een kennisimpuls te geven met betrekking tot de wenselijkheden en mogelijkheden van toepassingen van kunstmatige intelligentie in de Smart City Infrastructuur. Het project resulteert o.a. in twee concrete, geëvalueerde prototypes die de waarde van kunstmatige intelligentie in de publieke ruimte aantonen. Daarmee levert het project een blauwdruk voor kansrijke concepten voor smart citizen toepassingen in de publieke ruimte.

Contactinformatie

De Haagse Hogeschool

Jos P. van Leeuwen
Contactpersoon

Netwerk- en projectleden