Kwaliteitsborging en energiebeparing in de bouw- Het passiefhuis als referentiepunt

Status
Beëindigd
Startdatum
1 januari 2011
Einddatum
1 augustus 2014
Thema's
Duurzaamheid en Energie, Volkshuisvesting, Bouw en Ruimtelijke Ordening

Aanleiding
Met relatief eenvoudige bouwkundige en installatietechnische middelen kunnen prestatieniveaus bereikt worden die ten minste gelijk zijn aan het zogenaamde Passiefhuis (een zeer zuinig energieverbruik van maximaal 120 kWh/m² per jaar). In de Duitstalige landen is met vele duizenden passiefhuizen bewezen dat deze standaard zowel in de nieuwbouw- als in de renovatiesector haalbaar is. In Nederland staat energiezuinig bouwen nog in de kinderschoenen. Op een brainstormsessie hebben bedrijven en Inholland zich gebogen over de vraag, wat er aan kennis en kunde ontwikkeld moet worden om zeer energiezuinige huizen te maken of huizen te renoveren naar het zeer zuinige passiefhuisniveau.
De bouwkolom is traditioneel sterk gesegmenteerd. Een integrale benadering lijkt echter een voorwaarde om een bouwwerk of renovatie volgens een passiefhuisstandaard te kunnen realiseren. Dit project beoogt bij te dragen aan die integrale benadering, door praktijkgericht onderzoek en door kennisoverdracht in de bouwkolom.

Doelstelling
Dit project richt zich op de beantwoording van verschillende vragen van bedrijven, gevoed door de discussies met de bouwkolom:
• Welke eisen ten aanzien van kwaliteits- en prestatieborging dienen aan het bouwproces te worden gesteld, opdat nieuw gebouwde en gerenoveerde woningen optimaal energetisch functioneren – waarbij het passiefhuisniveau het referentiepunt is?
• In hoeverre zijn bestaande bouwproducten en -constructies van invloed op de kwaliteits- en prestatieborging? Waar behoeven zij verbetering en aan welke specificaties dienen zij dan te voldoen?
• Welke aanpak is nodig om de kennis die met het beantwoorden van de voorgaande vragen is opgedaan, op een zo doeltreffend mogelijke wijze over te dragen aan de relevante beroepsgroepen?

Beoogde resultaten
Het project richt zich op het ontwikkelen en implementeren van passiefhuizen en passiefhuistechnologieën. Naast de ontwikkeling in de richting van passief bouwen heeft het consortium ambities om de kennis op het gebied van energie en gebouwde omgeving op een hoger plan te brengen.
We willen een kennisinfrastructuur realiseren die garandeert dat kennis ontwikkeld wordt en dat die kennis wordt overgedragen aan de bouw- en installatiebedrijven en architectenbureaus, die (nog) niet de voorhoede van het energiezuinig bouwen vormen.
De ontwikkelde theoretische en praktische kennis zullen een vaste rol in het curriculum van het hbo krijgen. Deze kennis zal zodanig geïmplementeerd worden in het onderwijs, dat de toekomstige generaties de kennis als het ware vanzelf toepassen in hun beroepspraktijk.

Contactinformatie

Hogeschool Inholland Alkmaar

Henk Kaan
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.