Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Kwaliteitsverbetering en houdbaarheidsverlenging van vlees en vleeswaren

Thema's:
Proces- en Voedselindustrie
Doorlooptijd:
van 15 januari 2008 tot 15 mei 2009
Het MKB in de vleesindustrie vraagt om nieuwe wegen naar de kwaliteitsverbetering en houdbaarheidsverlenging van vlees en vleeswaren. Het MKB ontbeert kennis en tijd. De Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) heeft samen met Technocentrum de Vallei (Ede) en Syntens deze kennis- en technologiebehoefte van het MKB geϊnventariseerd. Daar zijn een aantal thema’s uit voortgekomen:

• Verlenging T(enminste) H(oudbaarheid) T(ot) datum
• Verbetering smaak, geur en textuur
• Microbiologische kwaliteit
• Kwaliteitsverbetering door procesoptimalisatie

Deze concrete vragen sluiten goed aan bij de opleiding Food Innovation Management en het Lectoraat Voedselveiligheid en -kwaliteit ( VHL). Deze opleiding wordt verzorgd in Wageningen midden in de Food Valley, de hot spot binnen Europa op het gebied van voeding. Met VHL wordt er een cluster van minimaal vijf MKB-bedrijven en een of meer kennisinstellingen (te starten met Agrotechnology & Food Innovations (WUR) en later mogelijk TNO en/of NIZO food research) gevormd.

Samen met kennisleveranciers worden het potentieel van nieuwe technieken bekeken en beoordeeld op toepasbaarheid voor de deelnemende bedrijven. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan:

• Milde pasteurisatietechnieken, waaronder:
o Gelijkmatige radiofrequency (RF) verhitting
o Hoge drukpasteurisatie
• Speciale verpakkingen en gemodificeerde atmosfeer.
• Procesoptimalisatie
• Formulering
• Ketenoptimalisatie

Deelnemende vlees- en vleeswarenbedrijven worden Henri van de Bilt (Weurt), De Roller (Barneveld), De Kroes (Almere) KPH Kipspecialiteiten (Ommen) en Aarnink Vleeswaren (Deventer).

Consortiumleden