Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Laagdrempelig meetsysteem voor compostering: ontwerp, prototype en test

Thema's:
VH 07: Duurzame landbouw, water- en voedselvoorziening
Doorlooptijd:
van 13 november 2017 tot 12 mei 2018
Er komen steeds meer technologieën beschikbaar die het interessant maken om biotisch bedrijfsafval lokaal te verwerken tot nieuwe grondstoffen, op het bedrijf waar het afval ontstaat of in samenwerking met naastliggende bedrijven. Hiermee wordt afvaltransport beperkt en kan de potentiële waarde van het afval ten goede komen aan de lokale ondernemers. De deelnemende mkb-bedrijven willen zelf metingen kunnen verrichten aan hun biotische reststromen om met deze informatie rendementsverhogingen te realiseren met hun eigen verwerkingssystemen. Bestaande meettechnieken zijn zeer accuraat, maar ook ingewikkeld, te traag en te duur voor de beoogde toepassing.
In een zojuist afgerond KIEM-VANG project (CE.01.011) zijn de eisen, wensen en randvoorwaarden onderzocht en zijn de eerste proefmodellen gemaakt en getest. De tests lijken erop te wijzen dat het mogelijk is om met goedkope sensortechniek zinvolle metingen op een laagdrempelige wijze mogelijk te maken. Er is echter nog meer onderzoek nodig om de gevonden correlaties verder te testen, zodat er een prototype gemaakt kan worden als een proof-of-concept. Met dit prototype verwachten we, mits de tests goed verlopen, dat het mogelijk is marktpartijen te vinden voor de productie en vermarkting t.b.v. de valorisatie.
De praktijkvragen leiden tot de volgende hoofdonderzoeksvraag: “Hoe kan de nieuwe sensortechnologie effectief toegepast worden, zodat hiermee eigenschappen van biotische reststromen laagdrempelig zichtbaar gemaakt kunnen worden?” Indien een antwoord gevonden wordt op deze vraag, worden ondernemers in staat gesteld om waardevolle informatie te vergaren voor het verwerken van biotisch afval. Het project levert de volgende uitkomsten:
1. Testrapporten van tests in het lab en in de praktijkomgeving.
2. Beknopte rapportage van het technische haalbaarheidsonderzoek.
3. Prototype van het meetsysteem.
4. Een marktverkenning, o.a. om te bepalen hoe om te gaan met de verkregen resultaten.
5. Publicatie t.b.v. onderwijs en verder onderzoek.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden