Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Landgoed - Ontwerp testopstelling voedselbos

Thema's:
VH 07: Duurzame landbouw, water- en voedselvoorziening
Doorlooptijd:
van 1 maart 2018 tot 28 februari 2019
Voedselbossen worden steeds meer gezien als een van de alternatieven die voor lokaal voedsel in en om een stedelijke omgeving kunnen zorgen. Ook biedt het mogelijkheden voor het duurzaam en economisch beheer van landgoederen. Omdat de ontwikkeling van voedselbossen in Nederland nog in de kinderschoenen staat, leven er veel vragen. Hogeschool Van Hall Larenstein wil een aantal van de vragen met betrekking tot het ontwerp en duurzaam beheer van deze voedselbossen beantwoorden met betrokken ondernemers. Het pro-ject sluit aan bij de principes van de circulaire economie, door te ontwerpen met aandacht voor het sluiten van kringlopen. Het doel van dit project is om een testopstelling van een voedselbos te ontwerpen en uit te voeren, en te onderzoeken hoe dat duurzaam beheerd kan worden in de context van Landgoed Larenstein. Dit kleine voedselbos is bedoeld als een proeftuin voor onderwijs en onderzoek op Hogeschool Van Hall La-renstein, voor en met (toekomstige) partners.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden

  • Doornik Natuurakkers
  • Kwekerij Arborealis
  • Landgoed Welna