Legolisering in vernieuwbouwen

Status
Beëindigd
Startdatum
1 februari 2013
Einddatum
1 februari 2015
Thema's
Volkshuisvesting, Bouw en Ruimtelijke Ordening

Legolisering in vernieuwbouw


Aanleiding
De huidige manier van samenwerken in de bouw voldoet al geruime tijd niet meer aan de vraagstelling vanuit de markt. De bouwwereld vraagt steeds meer om een vernieuwde samenwerking gebaseerd op commitment, wederzijds vertrouwen en kennisdeling om een betere kwaliteit en waarborgen op het gebied van functionele, energetische, technische, economische, ecologische, en maatschappelijke duurzaamheid te bereiken.
Energie is in snel tempo een belangrijke kostenpost aan het worden. De energieprijzen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen en de verwachting is dat deze stijging zal doorzetten. Het is belangrijk nu te investeren in energieneutrale vernieuwbouw.
Marktpartijen zijn zich bewust van dit veranderingsproces, maar worstelen nog met de vraag hoe zij de huidige denkwijze en werkwijze kunnen veranderen en doorbreken.

Doelstelling
De veranderingen die nodig zijn om dit te realiseren, zijn samen te vatten in de termen Legolisering en vernieuwbouw. Het is de verwachting dat werken met standaardproducten die prefab worden geproduceerd en plug en play in elkaar kunnen worden gezet, tot kostenverlaging leidt.
Het doel van dit project is 20 tot 30 procent kostenreductie door proces- en productinnovatie te combineren (Legolisering) bij het voorbereiden en realiseren van de energieneutrale vernieuwbouw van tien rijtjeswoningen uit de jaren zestig. Daarna wordt het ontwikkelde concept uitgerold bij de vernieuwbouw van andere woningen.

Beoogde resultaten
Nieuwe producten die worden gerealiseerd zijn:
1. Procesinnovaties
a. concrete, uitgewerkte procesaanpak voor vernieuwbouw rijtjeswoning jaren zestig;
b. beschreven strategieën voor gedragsverandering in de bouw ten aanzien van veranderingsproces.
2. Productinnovaties
a. methoden voor industrialisatie/Legolisering van vernieuwbouw rijtjeswoning jaren zestig;
b. systeemwoningconcepten rijtjeswoning jaren zestig.

De volgende instrumenten voor kennisoverdracht zullen worden ingezet in het project:
coachen, feedback, trainingen, website, nieuwsbrief, symposia/workshops.
Deze instrumenten zullen in eerste instantie worden ingezet om bij de deelnemende bedrijven de ontwikkelde methoden en processen te implementeren voor een concreet project. Vervolgens zal de opgedane kennis en ervaring worden verspreid binnen het mkb en woningcorporaties door middel van symposia, op de site van het Netwerk Nieuw Bouwen en via sociale media. De kennis zal tevens geïntegreerd worden in de opleidingsprogramma’s van de NHL Hogeschool en de ROC’s in Friesland (Friesland College en Friese Poort).

Contactinformatie

NHL Hogeschool

Willem Smink
Contactpersoon

Woud van Woudenberg
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 058-2511173

Edwin Elferink
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 058-2511540

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden