Lerende basisschool

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2009
Einddatum
1 september 2011
Thema's
Onderwijs

Aanleiding
Het initiatief voor de Lerende Basisschool is genomen door professionals van vier basisscholen in Noordoost Friesland, gesteund door hun gezamenlijke bestuur van Stichting Roobol, en de Pabo van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL). Deze professionals – leerkrachten en directeuren (op deze kleine scholen staan directeuren zelf ook voor de klas) – zijn zich sterk bewust van de kloof die in de regio wordt gevoeld tussen het traditionele economisch toekomstperspectief en de groei naar een moderne communicatiesamenleving. De vraag naar ‘handenarbeid’ neemt snel af en die naar ‘kenniseconomische arbeid’ neemt toe. Tegelijkertijd blijft het ambitieniveau te gering en is er sprake van een te zwakke ‘prestatieoriëntatie’.

Doelstelling
De leerkrachten van de basisscholen willen meer ambitie creëren bij leerlingen, ouders en bij zichzelf en meer waardering voor het volgen van een hogere opleiding. Zij zoeken naar wegen om hun manier van werken daarop in te richten en af te stemmen. Ook de geringe grootte van de scholen stelt bijzondere eisen. Leerkrachten hebben behoefte aan een betere organisatie van hun onderwijs. Het gaat dan met name om ten eerste een gedifferentieerde instructie op meerdere niveaus. Ten tweede betreft het een didactiek die het geïntegreerde gebruik van moderne middelen en innovatieve toepassingen eenvoudiger en vanzelfsprekend maken voor ambitieuzer en toekomstgericht onderwijs.

Het is voor de leerkrachten van deze basisscholen niet mogelijk deze zaken alleen op te lossen. Zij willen daarom samen met de Pabo een weg zoeken naar doelgericht leren met een hoger ambitieniveau. De leerkrachten en hun (algemene) directie denken dit te kunnen bereiken in een ‘lerende school’ die als zelfstandige zelfbewuste eenheid open staat naar buiten en zelf beslissingen neemt over de wijze waarop zij haar kerndoelen en –taken uitvoert.
Ambitie is de realisatie van een levend, duurzaam netwerk van kennispartners die gezamenlijk opschaalbare, praktisch toepasbare kennisactiviteiten ontwikkelen en implementeren. Doel is daadwerkelijke verandering van de praktijk van ons onderwijs en disseminatie van opschaalbare best practices die vanuit die praktijk laten zien wat wel/niet werkt, slim en intensief gebruik makend van ict en nieuwe media.

Beoogde resultaten
De ‘lerende school’ moet aantoonbaar bijdragen aan de kwaliteit van de onderwijsleerprocessen en een onderzoekende, zelfverantwoordelijke houding van leerlingen en leerkrachten. Dit in een context van groei en ontwikkeling naar eigentijds onderwijs met ict en multimedia als belangrijke instrumenten.. De opbrengsten moeten concreet zichtbaar worden in: het vergroten van de uitstroom naar havo en vwo, het vergroten van het aantal opleidingsscholen en een verbrede, didactisch verantwoorde, doelgericht en gestructureerde inzet van een drietal concrete innovatieve toepassingen die de wereld dichterbij brengen en toekomstgericht onderwijs mogelijk maken.

Contactinformatie

NHL Hogeschool

Toine van den Bogaart
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 058 2511205

Edwin Elferink
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 058-2511540

Netwerk- en projectleden