Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Live Intelligent Visual Environments for Game Design (Live Game Design)

Thema's:
ICT, Kunst, Cultuur en Creatieve Industrie
Doorlooptijd:
van 1 mei 2016 tot 30 oktober 2018
Live Game Design

Aanleiding
Game design is een innovatieve sector waarin Nederland wereldwijd vooroploopt. De lange doorlooptijd van het gamedesignproces dreigt echter roet in het eten te gooien: deze processen lopen systematisch achter op de gebruikte hardware- en softwaretechnologieën en daarom wordt kwalitatief hoogstaande games ontwikkelen steeds complexer en duurder.

Doordat tijdige en begrijpelijke feedback over de kwaliteit van gamedesigns ontbreekt, tasten gamedesigners in het duister en kunnen bedrijven niet snel genoeg op de marktvraag reageren. Er gaapt een enorme kloof tussen gamedesigns en de programmacode van het uiteindelijke product: de zogenaamde ‘representatiekloof’. Gamebedrijven vragen zich af of en hoe ze deze representatiekloof kunnen overbruggen en hun gamedesignproces kunnen versnellen.

Doelstelling
Dit RAAK-project ontwikkelt een krachtig live gamedesigngereedschap dat de representatiekloof bij gamedesign overbrugt en designcycli verkort door continu en direct (live) feedback te geven over de kwaliteit van het eindproduct.

Binnen het onderzoek wordt allereerst geanalyseerd welke notaties en vormen van feedback over designs ontbreken voor a) mechanismen en b) verhaallijnen, missies en trainingen. Daarnaast ontwikkelen de deelnemers aan het project de vereiste taaltechnologie die doorlopende aanpassingen technisch mogelijk maakt.
Vervolgens worden de gekozen visuele notaties, feedback en taaltechnologie ontwikkeld tot live gamedesigngereedschap. Daarna zal in drie casestudies met bedrijven het gereedschap worden getest, gevalideerd, geëvalueerd en verbeterd.

Beoogde resultaten
Het project ontwikkelt krachtige designnotaties, -talen en -gereedschappen die designers in staat stellen om sneller, autonomer en gerichter interactieve spelelementen te ontwerpen en de kwaliteit van spelervaringen te verbeteren. Hiermee kunnen bedrijven hun concurrentiepositie herwinnen en gaat er bovendien een markt voor thematisch specifieke en kleinere projecten voor hen open die momenteel nog moeilijk toegankelijk is.

De Dutch Game Association en Dutch Game Garden ondersteunen de disseminatie en kenniscirculatie. De borging van het netwerk en projectresultaten gebeurt bij de Hogeschool van Amsterdam door inbedding in kenniscentrum Create-IT en in de opleiding Informatica.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden

 • &ranj
 • Codeglue
 • DoubleDutch Games
 • Firebrush Studios
 • Fourcelabs
 • IC3D GROUP B.V.
 • IJsfontein
 • Little Chicken
 • Ludomotion
 • Paladin Studios Den Haag
 • Virtual Play
 • Wild Card