Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Maakprocessen Compositie en Sound Design

Thema's:
VH 09: Kunst en creatieve industrie
Doorlooptijd:
van 15 juni 2017 tot 14 april 2018
Het project “Maakprocessen Compositie en Sound Design - Stimulering van creatie in de creatieve werkvelden door middel van onderzoek door makers voor makers” is tot stand gekomen in samenspraak met de BCMM (Beroepsvereniging Componisten Multimedia) en zeven componisten en sound designers. Het project beoogt een goed voorbeeld te ontwikkelen van de manier waarop componisten en sound designers kunnen samenwerken aan het ontwikkelen van maakprocessen zonder dat dit te veel tijd kost. Deze professionalisering is ook nodig omdat componisten en sound designers, net als andere professionals in de creatieve werkvelden, steeds duidelijker moeten kunnen communiceren met derden over hun manier van werken. Het is de bedoeling het project te relateren aan een tweede KIEM-aanvraag en een RAAKmkb-aanvraag in dit resp. het komende jaar. De outputs zijn, naast de professionalisering van de betrokken componisten en sound designers, presentaties voor collega-componisten van deze manier van samenwerken en hetgeen het oplevert, en een publicatie van lessons learned door het lectoraat.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden