Maatschappelijk vastgoed

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2009
Einddatum
1 oktober 2011
Thema's
Volkshuisvesting, Bouw en Ruimtelijke Ordening, Gedrag en Maatschappij

Aanleiding
Professionals op mbo+ en hbo niveau werkzaam bij vastgoedbedrijven hebben een nieuw terrein ontdekt, het maatschappelijk vastgoed. Hun ervaring in het ontwikkelen, beheren en exploiteren van commercieel vastgoed willen ze graag inzetten in de publieke markt, maar daarvoor moet een aantal vragen worden beantwoord en hulpmiddelen ontwikkeld. Gemeenten en private partijen moeten elkaar op dit terrein nog leren vinden en gaan samenwerken. Uit het in april 2009 verrichte onderzoek Barometer Maatschappelijk Vastgoed onder 70 gemeenten naar de behoefte en de knelpunten bij uitbesteding van beheer van maatschappelijk vastgoed blijkt dat gemeenten behoefte hebben aan dienstverlening door private partijen, maar daar ook belemmeringen zien. De dienstverlening door mkb-vastgoedbedrijven in maatschappelijk vastgoed komt nog niet van de grond, ondanks de bij gemeenten duidelijk aanwezige interesse.

Doelstelling
Doel van dit project is het ontwikkelen van Vastgoed Product/marktcombinaties als kans voor mkb-bedrijven in het publieke domein. De profitmarkt en de publieke partijen profiteren van elkaar in dit traject door het bespreken van een vijftal inhoudelijke thema’s. Gezamenlijk wordt de markt nader in kaart gebracht en hulpmiddelen voor samenwerking ontwikkeld. Deze themagroepen bestaan uit een aantal vastgoedprofessionals, in combinatie met een gemeente als potentiële afnemer van de nieuwe dienst. Consortiumleden treden op als moderator en deskundige. Studenten en docenten voorzien de themagroepen van kennis in de vorm van toegepast onderzoek en helpen specifieke vragen te beantwoorden.

Beoogde resultaten
Innovatief in dit project is het samenwerken tussen privaat en publiek in de ontsluiting van een tot nu toe publieke functie. Dit is een nieuwe vorm van netwerken. In een gezamenlijk ontwikkelingsproces in een nieuw netwerk van mkb-vastgoedbedrijven en gemeenten worden de volgende resultaten voorzien:

1. Jaarlijkse monitoring van de markt en verdiepend onderzoek (voor de onderstaande projectproducten)
2. Inzicht in gevraagde dienstverlening en aanbod aan te ontwikkelen/beheren maatschappelijk vastgoed
3. Ontwikkelde dienstverleningsvormen, geschikt voor de publieke markt
4. Een uitgevoerde en geëvalueerde pilot (en bijstelling van de dienstverleningsvormen)
5. Minimaal drie uitgewerkte business cases


Producten voor het mkb (én de gemeenten!) zijn: uitbestedingscenario’s op basis van een gemeentelijk organisatiemodel, samenwerkingsvormen op basis van kwaliteitscriteria en een gemonitorde pilot, te gebruiken door vastgoedbedrijven op het gebied van advies en ontwikkeling als ook beheer van maatschappelijk vastgoed.
Producten voor de Hanzehogeschool zijn: een geactualiseerd en verdiept curriculum op het gebied van maatschappelijk vastgoed (twee onderwijskwartalen en een afstudeerspecialisatie), geïntensiveerde relaties met de vastgoedpraktijk en op de huidige vastgoedpraktijk voorbereide docenten.

Contactinformatie

Hanzehogeschool Groningen

Lies Oldenhof
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden

 • Gemeente Leeuwarden
 • Gemeente Meppel
 • Gemeente Nijmegen
 • Gemeente Weststellingwerf
 • Kruse & Lampo Vastgoedmanagement
 • L & A Real Estate Solutions
 • Meeùs Vastgoedmanagement Noord Nederland
 • NN Vastgoedmanagement
 • Poelwijck Sweers Vastgoedmanagement
 • Rebo Vastgoed Management B.V.
 • ROZ Performancemeting BV
 • Rozendaal Vastgoed
 • Stede Estate BV
 • Vb&t vastgoedmanagement bv
 • WPM Groep
 • Yield Plus Nederland B.V.