Meer klanten naar de fysieke winkel: De waarde van locatiespecifieke berichten

Status
Beëindigd
Startdatum
1 juli 2017
Einddatum
31 januari 2018
Thema's
VH 10: Ondernemen: verantwoord en vernieuwend

Dit projectvoorstel richt zich op de mogelijkheden om klanten die zich in de buurt van een winkel begeven via een app een bericht te sturen (locatiespecifieke berichten) om ze tot een winkelbezoek te verleiden. Technologiebedrijven Lantech en Exclusive Networks, marketingadviesbureau M-Wise, en retailer Jeans Centre hebben bij het Store Innovation Lab van de Hogeschool van Amsterdam de vraag neergelegd op wat voor wijze klanten die zich in de nabijheid van een winkel begeven het beste middels locactiespecifieke berichten kunnen worden benaderd om ze naar de winkel te bewegen. De praktijkvraag van dit projectvoorstel luidt: Wat voor locatiespecifieke berichten kunnen het beste naar klanten in de omgeving van de winkel worden gestuurd om ze tot een winkelbezoek te verleiden?

Het Store Innovation Lab, bestaande uit het lectoraat Digital Commerce en het lectoraat Crossmedia van de Hogeschool van Amsterdam, wil deze vraag samen met MKB-partners Lantech, Exclusive Networks, M-Wise, en de retailer Jeans Centre beantwoorden. Middels onderzoek onder klanten van een retailer en een veldexperiment bij een retailer, wordt onderzocht wat de invloed is van berichten die klanten die in de buurt van de winkel zijn via een app ontvangen op hun winkelbezoekgedrag. Tevens is een doel van dit projectvoorstel om het consortium verder uit te breiden en een RAAK-mkb vooraanmelding in te dienen.

Het project beoogt de volgende uitkomsten:
• Een inventarisatie van het gebruik van connectiviteit-technologie door klanten.
• Een classificatie van locatiespecifieke berichten die door winkels kan worden gebruikt om klanten te verleiden om naar de winkel te komen.
• Een gevalideerd instrument in de vorm van een vragenlijst om de effecten van locatiespecifieke berichten op voorgenomen winkelbezoek van klanten te meten.
• Uitvoeren van een veldexperiment waarbij de effecten van diverse locatiespecifieke berichten op winkelbezoek worden gemeten.
• Rapportage van uitkomsten experiment.
• Bijeenkomst in de vorm van een presentatie van de uitkomsten van het onderzoek aan de partners van het project, mkb’ers uit het netwerk van het Store Innovation Lab, en studenten van de Hogeschool van Amsterdam.
• Twee publicaties in vakmedia over succesfactoren achter locatiespecifieke berichten in de retail.
• Een wetenschappelijke publicatie over de invloed van locatiespecifieke berichten.
• Bijeenkomsten met retailers, technologiebedrijven en kennispartijen om consortium uit te breiden, en samen te werken aan een projectvoorstel dat als input voor een RAAK-mkb aanvraag dient.

Contactinformatie

Hogeschool van Amsterdam

Anne Moes
Contactpersoon

Tibert Verhagen
Contactpersoon

Dymph van Outersterp
Contactpersoon

Consortiumleden

  • Exclusive Networks
  • Jeans Centre
  • Lantech
  • M-Wise