Microreactoren en Flow Chemistry

Status
Beëindigd
Startdatum
1 maart 2012
Einddatum
1 september 2014
Thema's
Polymeren, Chemie en kunststoffen

Microreactoren en Flow Chemistry
2011-18-24M
Aanleiding
Procesintensificatie verwijst naar de toepassing van nieuwe, slimme benaderingswijzen in proces- en installatieontwerp. Door op een slimme manier meerdere functies in een productieproces te combineren, kan de Nederlandse procesindustrie haar concurrentiepositie versterken. Bovendien levert procesintensificatie milieuvoordelen op en kan het de veiligheid verbeteren. Procesintensificatie vindt haar toepassing zowel bij continue grootschalige productie als batchgewijze productie. Batchprocessen bestaan doorgaans uit meerdere afzonderlijke processtappen die opeenvolgend worden uitgevoerd. Dat is weinig efficiënt qua verbruik van energie, arbeid en tijd – onder meer benodigd voor reiniging tussen opeenvolgende batches.
Dit project richt zich primair op intensivering van batchgewijze productieprocessen bij het mkb. Dit project is erop gericht om procesintensificatie te bereiken door toepassing van microreactoren. Op microreactoren gebaseerde flow processing wordt momenteel gezien als een key technology op het gebied van procesintensificatie.
Doelstelling
Dit project beoogt de ontwikkeling en toepassing van microreactoren voor een groeiend aantal uiteenlopende processen te realiseren. We doen dit door de specifieke vragen van de betrokken bedrijven te beantwoorden in een aantal stappen:
• Inventarisatie van de ontwikkelingen op micro-reactorgebied.
• Inventarisatie van chemische reacties en gewenste processen die de deelnemende bedrijven willen uitvoeren met microreactoren.
• Processen ‘matchen’ aan bestaande microreactoren; eventueel aanpassen of nieuwe systemen ontwerpen.
• Vervaardiging van de micro-reactorsystemen.
• Testen van de microreactor en eventueel aanpassen van het ontwerp.
Beoogde resultaten
Het consortium wil een methode ontwikkelen waarmee voor geïnteresseerde bedrijven aanwezige processen kunnen worden geanalyseerd op potentie voor intensificatie met behulp van (gedeeltelijke) omzetting naar flowprocessen op basis van microreactoren. Concreet moet dit minimaal 10 flowprocessen opleveren op basis van bestaande microreactoren. Voor minimaal 3 geselecteerde processen worden flowprocessen op basis van nieuwe microreactoren ontwikkeld.
Kennisdeling vind vooral plaats via een te ontwikkelen portal, waar een overzicht van de stand der techniek (database) wordt ingericht met uitgewerkte voorbeelden uit de mkb-praktijk (best practices). Tevens geeft de portal aan deelnemers toegang tot in het project opgebouwde kennis van flowprocessen en microreactoren. De resultaten zullen in minimaal 3 artikelen worden gepubliceerd en gepresenteerd bij relevante (internationale) conferenties. Ter afronding van het RAAK-project zal een symposium met thematische workshops worden georganiseerd.
Verder wordt de vergaarde kennis van flowprocessing met microreactoren ingebed in het curriculum van de hogescholen en zullen pilotopstellingen (2 typen reactoren per hogeschool) als laboratoriumopstelling beschikbaar blijven voor toekomstig gebruik bij (bedrijfs-)opleidingen, trainingen en onderzoek.

Contactinformatie

Fontys Hogeschool Eindhoven

Johan Vlugter
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0877-875454

Gerard Brands
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 08850 71 137

Consortiumleden

  • Cambridge Major Laboratories Europe BV (CML Europe)
  • MinacNed (Microfluidics.nl)
  • Zuyd Hogeschool

Netwerk- en projectleden