Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Microtechniek: voedselveiligheid voor kiemgroenten

Thema's:
VH 01: Gezondheid: zorg en vitaliteit, VH 04: Slimme technologie en materialen
Doorlooptijd:
van 1 september 2018 tot 31 mei 2019
Voedselproducten dienen voor voedselveiligheid getest te worden op microbiologische (bacteriële) contaminatie. De teelt van kiemgroenten, zoals taugé, is een snel productieproces waardoor de resultaten van de voedselveiligheidtesten pas beschikbaar zijn wanneer het product al verkocht is in de supermarkt aan de consument. Echter zijn de omstandigheden waarin kiemgroenten ge-kweekt worden ideaal voor de ontwikkeling van bacteriën en lopen kwekers hierdoor risico. Micro-check wil met dit onderzoeksvoorstel een methodologie ontwikkelen voor voedselveiligheid die voldoet aan de snelheid waarin kiemgroenten worden geteeld en vermarkt. Hierdoor is de veilig-heidstoetsing ook echt waardevol en stelt kwekers in de mogelijkheid om producten terug te roe-pen.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden