Minder Meerwerk - duurzame upgrading van de bestaande woningvoorraad (DUW)

Status
Beëindigd
Startdatum
1 augustus 2009
Einddatum
1 augustus 2010
Thema's
Volkshuisvesting, Bouw en Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid en Energie

Aanleiding
In Nederland zijn er 7 miljoen woningen, waarvan naar schatting de helft energetisch of functioneel moeten worden aangepakt. Jaarlijks worden er tussen de 60 en 70 duizend nieuwe woningen gebouwd. De relatieve milieuwinst die met nieuwbouw te behalen is dus slechts gering vergeleken met die van de bestaande voorraad. Juist voor mkb-bedrijven ligt hier een enorm potentieel, omdat de bestaande voorraad erg divers is en daarom om kleinschalige oplossingen vraagt. Het HU laboratorium ontvangt daarnaast regelmatig vragen uit de installatiebranche om apparaten of producten op te stellen en te monitoren, de prestaties te meten en met studenten aan de optimalisatie te werken. Juist de installatiesector wordt met veel innovatieve producten/apparaten geconfronteerd terwijl de bedrijven zelf nog weinig ervaring met de toepassing van deze producten of apparaten hebben. Toch wil een installateur weten wat zich exact binnen het apparaat afspeelt en of de prestaties die de leverancier beloofd ook overeenkomen met de werkelijkheid onder diverse omstandigheden, voordat een installateur de apparaten of producten toepast.

Doelstelling
Het idee is om met verschillende bedrijven studentenprojecten op te zetten en zo met inzet van het HU- laboratorium aan de Oudenoord 700 kennis te ontwikkelen (meten, inregelen, monitoren, etc.). Vervolgens kan worden onderzocht hoe en of de uitkomsten van deze projecten toepasbaar zijn in de bestaande woonwijken. De kennis en ervaringen die nodig zijn gaan verder dan alleen de installatiesector: ook isolatie en energie zijn onmisbaar, kennis over processen en productontwerp is nodig. Het onderwerp leent zich door de aandacht voor het onderwerp duurzaamheid voor verbreding binnen de hele faculteit Natuur en Techniek van de Hogeschool Utrecht.

Beoogde resultaten
Tot de resultaten van het project ‘De duurzame upgrading van de bestaande woonwijken’, behoren kennisontwikkeling en kennisdeling via website, platform, discussies en bijeenkomsten – ontstaan in multidisciplinaire projecten en afstudeerateliers, niet alleen in de gebouwde omgeving maar in alle technische domeinen van de HU. Tot de spin-off behoren: een praktijkbureau bij Engineering, die de thuisbasis zal vormen van de projecten rond duurzaamheid, een gezamenlijke minor rond duurzaamheid, multidisciplinaire projecten in de major, afstudeerateliers en projecten rond de verschillende onderwerpen gerelateerd aan duurzaamheid en een verzameling van ‘best practices’.

Contactinformatie

Hogeschool Utrecht

Erlijn Eweg
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 030-2388182

Hans Hoving
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 088 - 481 81 21

Netwerk- en projectleden