MKB@Work

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2016
Einddatum
31 augustus 2018
Thema's
Gezondheid en Zorg
Regeling
RAAK-mkb

Participatiewet, social return, baanafspraakbanen, quotumheffing – van MKB’ers wordt gevraagd
werkplekken te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Quotumwet kan zelfs een
boeteheffing opleggen als er onvoldoende werkplekken voor arbeidsbeperkten komen. De overheid
dwingt MKB’ers hiermee over te gaan tot inclusief werkgeverschap. MKB’ers uit o.a. de bouw,
afvalverwerking en schoonmaak kunnen geschikte werkplekken bieden en zijn bereid om hun bedrijf te
richten op deze sociale innovatie. In de praktijk blijkt echter dat het MKB geen invulling kan geven aan
deze innovatie, omdat kandidaten niet worden aangeleverd en/of niet over de juiste capaciteiten
beschikken en omdat wet- en regelgeving belemmerend werkt. MKB’ers willen dit verbeteren samen met
gemeenten.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. MKB’ers ervaren dat
gemeenten zich wel willen opstellen als partner van het bedrijfsleven, maar dat dat in de praktijk niet lukt.
MKB’ers willen een structurele samenwerking met gemeenten tot stand brengen, waarbij ze zelf meer
sturing geven aan de selectie en plaatsing van kandidaten, met minder regels. Omdat ze niet weten hoe
ze dit van de grond kunnen krijgen vragen ze de Hanzehogeschool Groningen hiervoor handvatten te
bieden. Gemeenten willen hier graag aan meewerken, omdat zij een beter beeld willen krijgen van de
concrete behoeften van MKB’ers waardoor de door hen ingezette werkgeversbenadering beter aansluit
op individuele MKB’ers. Door de nieuwe kennis van het project over een effectieve
werkgeversbenadering zijn studenten beter voorbereid op de praktijk van de uitvoering van de
Participatiewet en social return.
De Hanzehogeschool Groningen zal samen met 26 MKB-bedrijven, MKB-Nederland Noord, De
Normaalste Zaak, de gemeente Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen, een werkplan met
spelregels ontwikkelen voor structurele samenwerking van MKB met gemeenten, waardoor MKB’ers
kunnen voldoen aan de verplichtingen in het kader van social return en de Participatiewet en
daadwerkelijk uitvoering kunnen geven aan inclusief werkgeverschap.

Contactinformatie

Hanzehogeschool Groningen

Beukeveld
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jolanda Hekman
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 050-5955513