Moving Borders: positioneren én excelleren

Status
Beëindigd
Startdatum
1 februari 2008
Einddatum
1 februari 2010
Thema's
(Internationale) Handel en Zakelijke dienstverlening, Maakindustrie

Aanleiding_ Toenemende concurrentiedruk uit Oost-Europa en Azië noodzaakt de Nederlandse maakindustrie zich te onderscheiden door meer toegevoegde waarde in haar producten en diensten te bieden. Met alleen een technologisch goed idee is men er nog niet. Binnen het MKB is structureel aandacht nodig voor strategische en organisatorische aspecten om zodoende het onderscheidend en innoverend vermogen te vergroten en concurrentievoordeel te realiseren. Veel van de MKB-bedrijven in de metaal-elektrosector hebben behoefte aan een duidelijke positionering. Maar hoe kies je deze en hoe zorg je er vervolgens voor dat je daar in excelleert?

Betrokken partijen_ Aan het innovatieprogramma nemen MKB-bedrijven uit in de sector metaal- en of elektrotechniek. Het betreft onder meer machine- en apparatenbouwers, producenten van metaalproducten en bedrijven in de elektrotechniek uit de regio Noord-Holland. Naast de Amsterdamse Hogeschool voor Techniek (AHT) maken de regionale ondernemers-verenigingen Metalektro Zaanstreek en IJmond Veelzijdig, Syntens en de Kamer van Koophandel deel uit van het consortium.

Ambities en doelstellingen_ De ambitie van het consortium is te komen tot een structurele uitwisseling van kennis tussen bedrijven in de metaalelektrosector en de AHT rondom de strategische en organisatorische specten van innovatie. Het kennisniveau van alle deelnemers wordt door het programma verhoogd en het onderscheidend en innoverend vermogen van de deelnemende MKB bedrijven blijvend vergroot. De ontwikkelde kennis en instrumenten worden ingebed in het onderwijsprogramma van de AHT en met in achtneming van de vereiste vertrouwelijkheid verspreid onder een grotere groep deelnemers.

Kennisdomein_ De individuele vragen van de bedrijven worden gegroepeerd rondom drie kennisthema’s, gerelateerd aan het klantwaardeoriëntatiemodel van Tracey & Wiersema: - Strategisch Positioneren: Het kiezen van een passende klantwaardeoriëntatie op basis van de missie van het bedrijf, de kerncompetenties en het formuleren van ambities voor de toekomst.
- Excelleren in Klantgericht Ontwikkelen: Het creëren van toegevoegde waarde voor de klant door het ontwikkelen van diensten en aanbod op maat. Om hierin te excelleren moeten alle activiteiten op het gebied van marketing, technologie- en organisatieontwikkeling gericht zijn op flexibiliteit, persoonlijke service en langdurige relaties.
- Excelleren in Innoveren: Het creëren van toegevoegde waarde voor de klant door het bieden van innovatieve oplossingen. Om hierin te excelleren moet gewerkt worden aan een organisatie gericht op continue innovatie. Kenniscirculatie_ De kenniscirculatie rondom deze kennisthema’s wordt in dit innovatieprogramma gerealiseerd door middel van de organisatie van ondernemerskringen. Tot nog toe bestonden de betrokkenen bij ondernemerskringen uit de ondernemers, Syntensadviseurs en externe adviseurs. Om bedrijven te ondersteunen bij de implementatie van concrete oplossingen wordt het kennisnetwerk rondom de ondernemerskringen in dit innovatieprogramma uitgebreid met docenten en studenten van de AHT.

Uitvoering_ Aan elke ondernemerskring nemen 6 tot 10 ondernemers deel. Een ondernemerskring heeft de looptijd van een klein jaar en bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden collectieve thema’s worden behandeld en werken ondernemers aan individuele vraagstukken. In het tweede deel wordt de verworven kennis ingebed in de organisatie door middel van onderzoeksopdrachten uitgevoerd door studenten. Kenniscirculatie vindt niet alleen binnen de ondernemerskring plaats, maar ook tussen de verschillende ondernemerskringen.

Resultaat_ Door de gekozen vorm van ondernemerskringen participeren MKBondernemers, docenten en studenten actief in het netwerk en in het proces van kenniscirculatie. De ondernemers kunnen in een omgeving met de nodige vertrouwelijkheid ervaringen uitwisselen met collega-ondernemers. De student leert nieuwe kennis en doet waardevolle ervaring op met actuele vraagstukken binnen het bedrijfsleven wat bijdraagt aan de competentieontwikkeling van de student. De docenten leren vraagstukken van ondernemerskringen te koppelen aan theoretische kennis. De kennis en beschreven ‘good practices’ worden middels publicaties, seminars en workshops verspreid onder ondernemers binnen en buiten het netwerk.

Contactinformatie

HvA - Maagdenhuis

Inge Oskam
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 020 595 2123

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden