Museumkompas

Status
Beëindigd
Startdatum
1 april 2011
Einddatum
1 juli 2014
Thema's
Kunst, Cultuur en Creatieve Industrie
Regeling
RAAK-publiek

Museumkompas
Een nieuwe richting voor de crossmediale dienstverlening van musea
2010-12-7P
Aanleiding
Professionals uit de museumwereld staan voor de opgave om een doorvertaling te maken van de missie van hun museum naar een optimale mix van communicatiekanalen. Nu lijken veel digitale initiatieven onvoldoende verbonden met de strategische doelstellingen, waardoor ze vaak tot teleurstelling leiden. Mede onder invloed van een veranderend verwachtingspatroon van het publiek groeit de noodzaak om met een samenhangend geheel van diensten sturing te geven aan het beleid. Zeker nu (overheids)financiering geen vanzelfsprekendheid meer is.
Er is behoefte aan kennis en vaardigheden bij het ontwikkelen van crossmediale diensten, die enerzijds passen bij de positionering van de instelling, en anderzijds voldoende mogelijkheden geven tot sturing en verantwoording.
Doelstelling
De partners van het project hebben elkaar gevonden vanuit de wens om via samenwerking te komen tot verbetering van de dienstverlening door musea. Zij zullen binnen het project Museumkompas in verschillende rollen betrokken zijn bij het ontwikkelen en uitwerken van concepten. Deze concepten zijn gericht op nieuwe crossmediale dienstverlening in musea. Na een selectie worden enkele concepten uitgewerkt tot een prototype. De meest geschikte prototypes worden onderworpen aan een ‘veldtest’.
Het gaat daarbij niet noodzakelijk om een technische oplossing (applicatie), het kan ook gaan om een businessmodel, een organisatieverandering of een sturingsystematiek. De data die na dit traject verzameld kunnen worden vormen weer de basis voor nieuwe theorievorming. Er ontstaat een cyclus van specifieke interventie en generiek onderzoek.
Beoogde resultaten
Het doel van het project Museumkompas is het ondersteunen van de museumprofessional in de ontwikkeling van nieuwe robuuste crossmediale diensten. Dit door de professionals kennis en vaardigheden aan te reiken, ze mee te laten ontwikkelen en ook oplossingen te laten implementeren binnen de eigen instelling. Hij verwerft daarmee kennis, vaardigheden en oplossingen die het hem mogelijk maken de keuze voor crossmediale diensten te onderbouwen door deze te verbinden met de strategie van de instelling en een robuuste systematiek van sturing.
De resultaten zijn anderzijds ook meer generiek, in de vorm van een benchmark voor de crossmedialiteit in musea (Crossmedia Museum Monitor), waarmee professionals richting kunnen geven aan de crossmediale dienstverlening in musea.

Contactinformatie

Hogeschool Utrecht

Harry van Vliet
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 030 2193638

Hans Hoving
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 088 - 481 81 21