Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Naar een coachingsprogramma M=T+R

Thema's:
VH 2: Onderwijs en talentontwikkeling
Doorlooptijd:
van 1 mei 2018 tot 30 april 2019
DOK Delft, de ondersteuningsinstelling voor cultuureducatie in Delft en omgeving, voert sinds 2016 samen met scholen uit de regio het project “Muziek = Taal + Rekenen” (M=T+R) uit, als vervolg op een eerder project. De M=T+R-werkwijze, ontwikkeld door kunstenaar Wolf Brinkman, is een werkwijze waarin via muziek aan taal en rekenen wordt gewerkt. Muziek wordt daarbij benaderd als ‘georganiseerd geluid’. De M=T+R-benadering leidt tot een aanpak waarin creativiteit, een onderzoekende houding, en verbinding van muziek aan de rest van de wereld mogelijk wordt. De M=T+R werkwijze raakt daarmee aan een aantal belangrijke 21st century skills, zoals creatief denken, probleemoplossen, samenwerken, communiceren (taal) en computational thinking (rekenen). In het project wordt door de Onderzopeksgroep Kunsteducatie van de Hanzehogeschool Groningen, DOK Delft, de Freinetschool Delft en een tweede nader te bepalen school een coachingsprogramma ontwikkeld dat groepsleerkrachten in staat stelt stelt om zich de M=T+R-werkwijze eigen te maken.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden

  • DOK Centrum
  • Freinetschool Delft