Netwerk Nieuw bouwen

Status
Beëindigd
Startdatum
1 augustus 2010
Einddatum
1 augustus 2012
Thema's
Volkshuisvesting, Bouw en Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid en Energie

Aanleiding
De aandacht voor duurzaam bouwen leidt tot nieuwe regels, de introductie van nieuwe materialen, ontwerpen en technische installaties en tot een veranderende opstelling van opdrachtgevers. In deze snel veranderende context is er behoefte aan verbeterde afstemming en samenwerking tussen de verschillende actoren in de bouwkolom en aan een voortdurend leerproces om grip te houden op de ontwikkelingen. In dit RAAK-mkb project van wordt een regionaal verankerd samenwerkingsverband ontwikkeld voor de Friese regio waarin passende concepten worden ontwikkeld en waarin samen geleerd wordt.

Doelstelling
Het project richt zich op het verzamelen van kennis over- en het ontwikkelen van voorbeeldprojecten van duurzaam bouwen. Hiertoe moeten innovatieve en bewezen technieken effectief geïntegreerd worden toegepast. Daarbij wordt uitgegaan van een lange termijnvisie; gebouwen kunnen in hun lange levensduur meerdere functies hebben en daartoe aangepast worden.

Beoogde resultaten
Om meer grip te krijgen op - en inzicht in, de mogelijkheden en ontwikkelingen in duurzaam bouwen, worden in gezamenlijkheid met het brede werkveld studiebijeenkomsten en excursies georganiseerd. In deze studiegroep werken architecten, bouwbedrijven, woningbouwverenigingen, installateurs, adviseurs en gemeenten samen. In de studiegroep worden de vragen uit het werkveld als cases behandeld en beantwoord. Goede voorbeelden worden verzameld en beschreven. De studiegroep identificeert concreet en werkelijk te realiseren werken en implementeert producten uit het RAAK project in de praktijk. De bevindingen hiervan worden besproken met de deelnemers, beschreven in (internet)publicaties en gepresenteerd op (landelijke) netwerkbijeenkomsten.

Contactinformatie

NHL Hogeschool

Woud van Woudenberg
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 058-2511173

Edwin Elferink
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 058-2511540

Jan Steenmeijer
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 058-251 11 54