Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: NextStep

Thema's:
VH 01: Gezondheid: zorg en vitaliteit, VH 10: Ondernemen: verantwoord en vernieuwend, VH 04: Slimme technologie en materialen
Doorlooptijd:
van 1 september 2018 tot 31 mei 2019
Angst voor traplopen van ouderen beperkt de mobiliteit in en rondom het huis, reduceert zelfredzaamheid en daarmee de kwaliteit van leven. Voor deze doelgroep is een low-tech pro-duct bedacht waarmee de gebruikers hun zelfstandigheid, stabiliteit en conform tijdens het trap-lopen terugwinnen. In samenwerking met de HHS (onderzoeksplatform kwaliteit van leven: Mens en Technologie) en het Medical Delta Living Lab Rehabilitation Technology is dit product daad-werkelijk te realiseren. Door middel van subsidiëring kunnen er technische en economische haal-baarheidsstudies plaatsvinden en uiteindelijk ook de productie van een Minimum Viable Product (MVP).

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden