Nieuwe materialen voor Defensie en Veiligheid

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2008
Einddatum
1 september 2010
Thema's
Polymeren, Chemie en kunststoffen, Maakindustrie

Aanleiding
Directe aanleiding voor dit programma is de vraag vanuit MKB-bedrijven in de defensie- en veiligheid- gerelateerde industrie; hoe zij met nieuwe materialen, in het bijzonder composieten, hun innovatie- en concurrentiekracht gezamenlijk kunnen vergroten. De verschillende afzonderlijke vragen hierbij zijn gebundeld in vijf probleemstellingen, namelijk:
1. Wat is de duurzaamheid van composietmaterialen en -constructies?
2. Hoe kan ik antiballistische producten en materialen ontwerpen?
3. Is een lichtgewicht mantel voor munitie haalbaar?
4. Hoe kan ik de mogelijkheden van composiet materialen communiceren naar potentiële gebruikers? Kunnen we een gezamenlijke taal en ontwerpfilosofie leren?
5. Met welke trends en ontwikkelingen in de markt moet ik als MKB-er rekening houden?

Voor het MKB is een goede samenwerking nodig om goed in beeld te blijven bij afnemende partijen zoals Defensie. Complicerende factoren zijn daarbij het ontbreken van een eenduidige en onderling afgestemde behoefte binnen Defensie, de veelal vereiste geheimhouding en de daarmee officieel buiten werking gestelde markt. Daarnaast biedt samenwerking meer mogelijkheden voor export naar het buitenland. En om te blijven innoveren is een vergroting van de kennistransformatie vanuit de kennisinfrastructuur voor het MKB van belang. Na een themabijeenkomst begin 2008 over nieuwe materialen hebben zich direct al 10 MKB’ers aangemeld voor deelname aan het voorgestelde SIA-RAAK programma. Het programma wordt ingedeeld in projecten rondom de specifieke probleemstellingen. Gedurende de looptijd van het programma zullen nieuwe projecten worden opgestart, waaraan ook nieuwe deelnemers kunnen meedoen. Er zullen twee cursussen worden aangeboden, een introductiecursus composieten en een cursus antiballistisch ontwerpen met nieuwe materialen.

Doelstelling
De vernieuwing in de kenniscirculatie wordt vooral gezocht in nieuwe technieken voor kennisdeling, het aanleren van de basis kennis en begrippen voor nieuwe materialen en het belang van kennisbescherming, en de oprichting van een nieuw sectorbreed technologieplatform. Met deze opzet van het programma wordt het MKB ondersteund in de samenwerking, kennisontwikkeling, en afstemming met de vraagzijde; het NIDV krijgt steun bij een krachtige opstart van een noodzakelijk netwerk; TNO wordt ondersteund in haar transformatie doelstelling; en INHOLLAND wordt een belangrijk knooppunt in een markt waar zij wel de kennis voor heeft, maar nog niet de toegang. Voor een ieder ontstaat er focus op innovatie met economische groei als doel.

Resultaten
De resultaten van het programma zullen verspreid worden in de hele sector via de media van ondermeer NIDV en haar natuurlijke partners zoals civiele zusterorganisaties, overheid (Defensie, Economische Zaken, Ontwikkelingsmaatschappijen) en waar militair toegestaan ook internationaal. Beoogde media zijn: magazine, websites en contacten (van de NIDV, VKCN, Syntens en het INHOLLAND Composietenlab), netwerkbijeenkomsten, en twee symposia in november 2008 en november 2009. De publicaties van resultaten in andere sectoren zullen leiden tot kruisbestuiving van kennis en extra ondersteuning bieden bij de oprichting van een duurzaam technologieplatform “nieuwe materialen” door de NIDV dat gericht is op de defensie- en veiligheidsindustrie.

Contactinformatie

Hogeschool Inholland Delft

Ellen Steijvers
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 023-5438317

Michiel Hagenbeek
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 015-257 36 92