Ondersteuning van zelfmanagement en terugvalpreventie bij patiënten met (deels) herstelde angst- en depressieve stoornissen

Status
Lopend
Startdatum
1 juli 2016
Einddatum
30 september 2019
Thema's
Gezondheid en Zorg
Regeling
RAAK-publiek

Ondersteuning van zelfmanagement en terugvalpreventie bij patiënten met (deels) herstelde angst- en depressieve stoornissen

Aanleiding
Angst- en depressieve stoornissen zijn veelvoorkomende aandoeningen, die goed behandeld kunnen worden. Van de mensen die herstellen van een angst- of depressieve stoornis krijgt echter 57% een terugval binnen 4 jaar. Patiënten die behandeld zijn in de ggz geven aan behoefte te hebben aan meer aandacht voor terugvalpreventie. Hbo-professionals die werkzaam zijn in de ggz, met name de praktijkondersteuner huisarts ggz (POH-GGZ), kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Zij geven echter aan dat het hun ontbreekt aan kennis en ondersteuning op dit gebied. Hoewel er effectieve interventies zijn in het kader van terugvalpreventie, is er geen omvattend programma beschikbaar dat voldoet aan de wensen van patiënten én dat uitgevoerd kan worden door hbo-professionals.

Doelstelling
Dit RAAK-project wil voor hbo-professionals een scholings- en interventieprogramma ontwikkelen voor terugvalpreventie bij angst- en depressieve stoornissen, dat aansluit bij de competenties van de hbo-professionals en de voorkeuren van patiënten.

Centraal daarbij staan de volgende vragen:
1. Leidt scholing van hbo-professionals en de implementatie van een terugvalpreventieprogramma in de huisartsenpraktijk tot een toename van kennis en ervaren competenties van deze professionals ten aanzien van terugvalpreventie bij patiënten met (deels) herstelde angst- en depressieve stoornissen?
2. Welke barrières en faciliterende factoren zijn waarneembaar bij de implementatie van dit terugvalpreventieprogramma?
3. Hoe wordt de bruikbaarheid van het programma geëvalueerd voor patiënten?

Het programma wordt geïmplementeerd in de huisartspraktijk, omdat hier bij voorkeur terugvalpreventie wordt geboden en omdat met name de POH-GGZ behoefte heeft aan deskundigheidsbevordering. Het terugvalpreventieprogramma bestaat uit monitoring en zelfmanagement met behulp van een website en een mobiele applicatie.

Beoogde resultaten
Het onderzoek resulteert concreet in:
• een interventieprogramma voor eHealthondersteuning (middels een website en app) op maat voor patiënten met angst- en depressieklachten;
• een scholingsprogramma voor hbo-professionals.

Er wordt ingezet op een brede disseminatie van de scholing en het terugvalpreventieprogramma binnen hogescholen en in de huisartspraktijk. Verder worden de resultaten gedeeld via artikelen in vakbladen en wetenschappelijke tijdschriften, via presentaties op relevante congressen en symposia.

Contactinformatie

Hogeschool Inholland

Monique Dijkstra
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Berno van Meijel
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Consortiumleden

  • Angst, Dwang en Fobie Stichting
  • Gezondheidscentrum Lewenborg
  • Huisartsen Tuindorp Nieuwendam
  • Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie (NedKad)
  • Prezens
  • VUMC Sectie klinische psychologie, vakgroep Psychologie en Pedagogiek
  • VUMC vakgroep Psychiatrie