Onderwijs en topsport, een leerzame combinatie!

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2008
Einddatum
1 november 2010
Thema's
Toerisme, Sport en Recreatie, Onderwijs

Aanleiding
Sportprestaties zijn de belangrijkste reden waarom Nederlanders trots zijn op hun land. Presteren werkt aanstekelijk naar andere terreinen. Nederland ambieert een plaats in de internationale top-10 landenklassering (beleid NOC*NSF). Daarvoor moeten Nederlandse sporters goed presteren op wereldkampioenschappen en Olympische Spelen. Op basis van de prestaties van de Olympische winter en zomer spelen neemt Nederland op dit moment respectievelijk de 11e en 13e plaats in (World Nations Sports Index, april 2008). Vanaf 1990 heeft de huidige groep topsporters steeds betere prestaties geleverd. Echter, voor de toekomst biedt het onvoldoende garanties op succes om uit te gaan van de huidige populatie topsporters. Om de ambitie van het behoren bij de internationale top-10 landklassering waar te maken, is het van belang om te investeren in talentontwikkeling (Masterplan Talentontwikkeling 2006-2010, NOC*NSF). In Nederland gaat veel talent verloren omdat het simpelweg niet wordt opgemerkt en sporttalenten vaak bij toeval worden ontdekt. Veel sportorganisaties steken veel tijd, geld en energie in het zoeken naar en herkennen van talenten, hierna start de opleiding tot topsporter. De ontwikkeling van talent naar topsporter is een lastig en delicaat proces waarbij betrokken zijn talentcoaches en (opleidings)coördinatoren van sportbonden en verenigingen, en begeleiders van topsporters binnen het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs.

Deze professionals moeten invulling geven aan het herkennen en begeleiden van talenten naar topsporter, maar missen hiervoor instrumentatie en richtlijnen. Problemen waar zij tegenaan lopen:
• Wat zijn nu de parameters bij het vinden van talenten? Vaak hebben de experts van de verschillende bonden hun eigen kijk op het ontdekken van talenten. Kenmerken die een talent moet bezitten zijn meestal subjectief tot stand gekomen. Echt talent en vermeend talent worden nogal eens met elkaar verward en veroorzaakt later vaak frustratie bij zowel sporter als diens omgeving.
• De begeleiding schiet vaak tekort. In een kwetsbare periode van hun leven maken de talenten ingrijpende veranderingen door. De balans tussen de opleiding tot het vak van topsporter en het voorbereiden op een maatschappelijke vervolgloopbaan is hier cruciaal. Echter de combinatie en afstemming tussen sport en school is nu sterk afhankelijk van de bereidwilligheid van individuele docenten of trainers.
• De begeleiders begeleiden een grotere groep talenten dan daadwerkelijk de uiteindelijke top gaat behalen. De talenten zelf, maar zeker ook hun ouders, vinden het belangrijk dat ze daarnaast investeren in een ‘reguliere’ opleiding. De begeleiders voelen om deze reden een druk en verantwoording tegenover de talenten en hun ouders dat de talenten ook na het behalen van de top of het streven ernaar een maatschappelijke vervolgcarrière op moeten kunnen pakken.

Doelstelling
In eerste instantie hebben de talentcoaches en onderwijsbegeleiders hun vragen over het selecteren en begeleiden van talentvolle sporters bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen neergelegd. Tegelijkertijd gaan zij zelf bevraagd worden naar hun bestaande kennis en expertise op dit gebied met het verzoek deze te delen. De HAN gaat samen met haar partners door middel van onderzoek onder leiding van het lectoraat 'Talentherkenning- en ontwikkeling' deze al bestaande kennis verhogen, waarbij producten en instrumenten ontwikkeld worden die toepasbaar zijn voor het werkveld en van een hogere kwaliteit zijn dan de bestaande middelen. De verhoogde kennis wordt weer teruggegeven aan de professionals waar in eerste instantie de vraag om ondersteuning vandaan is gekomen. Na het leveren van kennis kan de professional nieuwe, geüpgrade kennis halen bij de HAN en haar partners en deze toepassen binnen de eigen sport- en leeromgeving. Het gaat hier uitdrukkelijk om het halen en brengen van kennis: reeds bestaande kennis van de professionals wordt gebruikt, door middel van gericht onderzoek wordt deze kennis verhoogd en uiteindelijk weer teruggegeven aan de professionals.

Doelstellingen van dit project:
1. Het instrumenteren van talentcoaches en (opleidings)coördinatoren van sportbonden en verenigingen zodat zij talentvolle sporters vroegtijdig herkennen als potentieel topsporter. Hiervoor moet in dit project gekomen worden tot een gestructureerde, objectieve, wetenschappelijke methode voor talentherkenning en moeten talentbepalende factoren in kaart gebracht worden.
2. Het begeleiden van talenten waarbij zowel recht wordt gedaan aan het sporttechnische programma als aan het onderwijsprogramma. Sport en onderwijs moeten tot een adequaat begeleidingssysteem komen waarmee het talent de vele vereiste trainingsuren onder professionele begeleiding kan maken en school en studie op deze specifieke situatie aansluiten.
3. Onderzoeken van de competenties die talenten door het bedrijven van topsport opdoen. Het betreft hier competenties die breder zijn dan alleen de opleiding waarvoor ze worden opgeleid (denk bijvoorbeeld aan motivatie, doorzettingsvermogen, weerbaarheid, organisatievermogen). Deze competenties worden in kaart gebracht. Het kan zijn dat met het opdoen van deze competenties via de topsport een deel van de competenties uit het opleidings- en beroepsprofiel al gerealiseerd wordt; bijvoorbeeld op basis van een procedure van Elders Verworven Competenties. Daarnaast kan het opstellen van een algemeen competentieprofiel van topsporters, de talenten helpen bij het zoeken van een vervolgloopbaan na de actieve sportcarrière. De competenties tonen immers aan wat het talent van toegevoegde waarde voor (sport)organisaties en bedrijven kan zijn.

Resultaten
De activiteiten zijn gericht op de drie doelstellingen en leveren de volgende resultaten:
• Rapportage bevindingen onderzoek t.a.v. parameters die essentieel worden geacht op het gebied van talentvolle sporters
• Instrument te gebruiken door talentcoaches bij het selecteren van jeugdige talenten
• Rapportage bevindingen onderzoek t.a.v. aspecten die essentieel worden geacht in het begeleiden van topsporters op het snijvlak van onderwijs en sport
• Richtlijnen voor de begeleiding van topsporters die zorgen voor een goede afstemming tussen topsport en onderwijs
• Rapportage bevindingen onderzoek t.a.v. competenties die topsporters opdoen
• In kaart brengen van de competenties van topsporters die topsporter kan helpen bij zoeken van vervolgcarrière.

Realisatie duurzame doorwerking:
o Een belangrijke verankering ligt in de landelijke agendering van de thematiek talenten, topsport en onderwijs vanuit het ministerie van VWS, NOC*NSF en de hierbij aangesloten bonden en verenigingen.
o De HAN, en in het bijzonder ISBS, heeft talentherkenning en talentontwikkeling in de sport tot speerpunt van haar beleid. ISBS zal de komende jaren, samen met haar partners, kennis en instrumentaria ontwikkelen om beter dan voorheen talenten te identificeren en om beter dan voorheen deze talenten te begeleiden naar een succesvolle carrière. Lectoraten spelen hierbij een belangrijke rol.
o Duurzame doorwerking wordt ook via het nieuw ontstane netwerk van talentprofessionals rondom de HAN en het lectoraat Talentherkenning en talentontwikkeling gerealiseerd.
De uitkomsten van deze onderzoekopdracht worden verspreid naar het werkveld, waar steeds weer nieuwe vragen zullen worden opgeworpen door degenen die met talenten werken. De HAN stelt zich de plicht om over langere termijn in gesprek te blijven met het door haar ontstane uitgebreide netwerk d.m.v. bijeenkomsten, clinics en symposia.

Contactinformatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Arnhem)

Kristel Baele
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 026- 369 1500

Appie Krijnsen
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 024-3531198