Onhandelbaar of onmisbaar? (beeindigd)

Status
Beëindigd
Startdatum
1 september 2008
Einddatum
1 september 2010
Thema's
Jeugdzorg, Gedrag en Maatschappij

Aanleiding
Dit innovatieprogramma richt zich op de professionals die te maken krijgen met jongeren die vanwege een persoonlijkheidsstoornis niet meer kunnen, maar wel willen functioneren in onze maatschappij. De professionals moeten deze jongeren leren om te gaan met hun stoornis en hen ondersteunen in een terugkeer naar de maatschappij op een gezonde en uitgebalanceerde basis. Deze professionals ervaren in hun werkpraktijk een kennistekort en het ontberen van bepaalde competenties. Hun startkwalificatie ‘MBO’ wordt als te beperkt ervaren en de standaard leerstof als te ‘theoretisch’. Ook de vertaalslag naar de praktijk beschouwen zij als ‘onvoldoende’. Bovendien beoordelen zij de problematiek waarvoor ze zich geplaatst vaak als te complex, te zwaar en te ‘ad hoc’.

Doelstelling
Vanuit dit programma worden een viertal actielijnen ontwikkeld die de Jeugdzorg verder moeten professionaliseren. Vooruitlopend op dit actieplan is Rentray, een orthopsychiatrische instelling jeugdige delinquenten, al in 2006 gestart met het opzetten van een professionaliseringsslag. Samen met Saxion is Rentray een onderzoek gestart naar de innovatiekracht van eigen professionals. Om die reden is een methodiek van kennisontwikkeling en circulatie ontwikkeld het 'Rentray Estafette Leefgroep Trainingmodel. Daarmee kunnen professionals vanuit eigen kracht en werkveld te innoveren in werkvormen. De beoogde kenniscirculatie betreft die tussen ten eerste de behandelcoördinatoren en de groepsleiders. Ten tweede is er sprake van kenniscirculatie tussen de groepsleiders van de verschillende leefgroepen en de kenniscirculatie vanuit een orthopedagogisch kenniscentrum waarin Rentray, Leo Stichting, Harreveld en Saxion Hogescholen participeren.

Resultaat
Naast professionalisering van hulpverleners bij Rentray, Leo Stichting en Harreveld, besteedt het programma aandacht aan het monitoren en valideren van het gehanteerde professionaliseringsmodel. Dit model is dusdanig opgezet dat het ook toepasbaar is binnen andere organisaties waar professionals vanuit een team samenwerken. Het gaat dan om bijvoorbeeld (thuis)zorg, maatschappelijk werk, jeugdopvang, welzijn en onderwijs. Het programma behelst verder actieve disseminatie van het model naar de doelgroepen uit deze maatschappelijke sectoren.

Contactinformatie

Saxion Hogescholen Enschede

Mirjam Vastenholt
Contactpersoon
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0570-60 31 84

Harry Meulenkamp
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Consortiumleden