Projectenbank

Projectenoverzicht

 
 

Project: Ontwerpen met Fundament: De ontwikkeling van een theoriegedreven strategiekeuzetool voor gefundeerd creatief ontwerpen voor gezond gedrag

Thema's:
VH 09: Kunst en creatieve industrie
Doorlooptijd:
van 1 december 2017 tot 31 juli 2018
Het ontwerpen van diensten voor gezond gedrag is een steeds belangrijker taak voor de creatieve industrie. Echter, het ontbreekt de sector aan kennis en gereedschappen om vanuit wetenschappelijke theorie en bewijs gefundeerd te kiezen voor een interventiestrategie die past bij de context, de doelgroep en het doelgedrag. Bestaande tools en methoden missen een stevige (gedrags)theoretische onderbouwing of zijn te complex voor de ontwerppraktijk. Door de zeer recente ontwikkeling van nieuwe, bruikbare classificaties van gedragsveranderende technieken en onderliggende theoretische werkingsmechanismen is de ontwikkeling van een evidence-based strategiekeuze-tool nu mogelijk. Dit project wil deze nieuwe inzichten dan ook koppelen aan een bestaand product voor theorie-gedreven ontwerpen voor gedragsverandering: het gedragsmodel Persuasive by Design en de daarop gebaseerde Gedragslenzentoolkit. Hiermee levert dit project alle nodige input en randvoorwaarden voor een nieuwe, bruikbare tool die de bestaande lacune tussen doelgroeponderzoek en conceptontwikkeling opvult en de creatieve industrie in staat stelt kansrijkere gedragsveranderende interventies producten, diensten en communicatie-uitingen te ontwikkelen.

Consortiumleden

Netwerk- en projectleden

  • Panton B.V.
  • True Blue Creative Healthcare Communications
  • U CREATE