Ontwikkeling van 21ste eeuwse vaardigheden bij laag-opgeleide jongeren

Status
Beƫindigd
Startdatum
1 maart 2018
Einddatum
28 februari 2019
Regeling
KIEM 21st Century Skills

Het belang van 21ste -eeuwse vaardigheden om nu en in de toekomst aan het werk te blijven wordt breed erkend. Opvallend genoeg is er nog weinig aandacht voor het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden bij laagopgeleide jongeren. Juist deze groep is echter kwetsbaar voor de veranderingen in de arbeidsmarkt. De praktijkpartners in deze aanvraag (Zadkine Startcollege en Rijnmond-Bouw) erkennen het belang van 21ste -eeuwse vaardigheden voor laagopgeleide jongeren, maar zien ontwikkeling hiervan wel als een uitdaging. Over het algemeen sluiten beschrijvingen van 21ste -eeuwse vaardigheden niet aan bij de realiteit waarin deze kwetsbare doelgroep leeft, leert en werkt. De praktijkpartners willen daarom beter inzicht in de benodigde 21ste -eeuwse vaardigheden in banen van deze groep (nu en in de toekomst) en hoe deze vaardigheden (verder) ontwikkeld kunnen worden in zowel het onderwijs als op de werkvloer.
Dit project kent vier fasen met verschillende activiteiten om deze vragen te beantwoorden. Na de eerste fase waarin nadere verkenning van het vraagstuk centraal staat, volgen twee rondes interactieve workshops waarin betrokkenen actief participeren in de probleemanalyse en in de vormgeving van het uiteindelijke ontwerp van een leermodel om 21-eeuwse vaardigheden te ontwikkelen bij deze doelgroep. De deelnemers aan de workshops zijn werknemers die direct betrokken zijn bij het ontwikkelen van vaardigheden van jongeren uit de doelgroep. In de laatste fase wordt het concept leermodel aan alle betrokkenen in een gezamenlijke bijeenkomst met deelnemers van de twee praktijkpartners gepresenteerd en gevalideerd. Daarna maken we het leermodel definitief en verkennen we met de praktijkpartners mogelijkheden om dit model in de praktijk te gaan testen.

Contactinformatie

Netwerk- en projectleden