Oog voor communicatie

Status
Beëindigd
Startdatum
1 januari 2009
Einddatum
1 augustus 2010
Thema's
Gezondheid en Zorg, Onderwijs, Gedrag en Maatschappij

Opvallend vaak blijkt er miscommunicatie op te treden tussen dove of slechthorende patiënten en hulpverleners zoals huisartsen, psychologen en psychiaters, andere specialisten, verplegers, verzorgers of sociaal- of maatschappelijk werkers. Dit kan resulteren in misdiagnoses, voorschrijven van verkeerde medicijnen en verkeerde behandelingen. Een goed geïnformeerde hulpverlener, die weet waar hij informatie vandaan moet halen en deze informatie ook kan vertalen naar de praktijk, is onontbeerlijk als we streven naar gelijke gezondheidszorg voor iedereen.

De Riethorst is een landelijk gespecialiseerd centrum voor geestelijke gezondheidszorg voor doven en slechthorenden in Ede, hun medewerkers hebben vanuit hun functioneren voortdurend te maken met hulpvragen van dove en slechthorende patiënten op alle terreinen van zorg. Zij hebben dringend behoefte aan een instrument om de omgang met, en specifiek de communicatie -zowel talig als cultureel-, beter af te stemmen op deze doelgroep, zodat medisch falen voorkomen kan worden. Het is het doel van dit project de bestaande faciliteiten voor een goede communicatie tussen reguliere hulpverleners en patiënten te inventariseren en nieuwe kennis en faciliteiten te generen, zodat de relatie tussen de reguliere hulpverlener en de dove/slechthorende patiënt geoptimaliseerd wordt.

Voor de Hogeschool Utrecht ligt het belang bij dit innovatieproject vooral daarin, dat het bijdraagt aan de grote behoefte aan meer kennis over de Dovengemeenschap in al haar facetten bij docenten en studenten aan de bacheloropleiding Leraar/Tolk Nederlandse Gebarentaal (NGT), tegenwoordig onderdeel van het Instituut voor Gebaren, Taal en Dovenstudies (IGTD). Dit is de enige bacheloropleiding voor Tolk Nederlandse Gebarentaal in Nederland.
Lectoren van de Hogeschool Utrecht dragen zowel inhoudelijk als didactisch bij aan het project en zijn mede verantwoordelijk voor de kennisgeneratie, kennisuitwisseling en kennisspreiding.

Protocol en toolkit
De bestaande communicatiemogelijkheden en –behoeften van hulpverleners en van dove en slechthorende patiënten/cliënten worden eerst in kaart gebracht. Vervolgens worden twee instrumenten ontwikkeld: een protocol voor hulpverleners en een toolkit met basis en specialistische informatie over de facilitatie van optimale communicatie in de gezondheidzorg voor zowel hulpverleners als dove en slechthorende patiënten/cliënten. Onderdelen uit de toolkit:
- Informatieve film/tekst in Nederlandse Gebarentaal, ondertiteld, over communicatiemogelijkheden van doven en slechthorenden, met speciale aandacht voor de Dovencultuur.
- Basis gebarenlexicon voor meest voorkomende benodigde termen (jargon), gerangschikt naar domein, naast het door het NGc gemaakt GGZ lexicon (NGc DVD).
- Uitleg voor dove en slechthorende patiënt in NGT, NmG en geschreven Nederlands over 1) huisartsbezoek, 2) ziekenhuisbezoek, 3) uitleg meest voorkomende medische domeinen, 4) uitleg meest voorkomende soorten medicijnen, 5) referentiekader hulpverleners.

Deze informatie komt beschikbaar op Cd-rom, DVD, video en op een website. De gegenereerde kennis en producten zullen o.a. via publicaties verspreid worden onder de werkende beroepsbevolking en worden ook geïntegreerd in de curricula van relevante opleidingen in de domeinen communicatie, taal en cultuur en gezondheidszorg.

Consortiumleden
Hogeschool Utrecht, De Gelderse Roos, Afdeling de Veluwe Vallei, Landelijk GGZ- en Revalidatiecentrum voor Doven en Slechthorenden ‘De Riethorst’; De Gelderhorst Landelijk centrum voor wonen, zorg en dienstverlening aan Doven; Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Meer informatie
Hogeschool Utrecht
Dr. Beppie van den Bogaerde (Lector Dovenstudies)
030 254 7266
beppie.vandenbogaerde@hu.nl

Algemeen
Thema: Gezondheid en Zorg
Start: 01-01-2008
Eind: 31-12-2008

Contactinformatie

Hogeschool Utrecht

Beppie van den Bogaerde
Programmaleider
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 030 254 7266